Kabinet ex libris

Výzva, výstavní podmínky a přihláška Trienále 2017

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. Trienále českého ex libris Chrudim, prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně reprízována v tuzemsku i v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. Přehlídka se ponese v duchu oslav 25. výročí převzetí původního Kabinetu ex libris Památníkem národního písemnictví. Pod naší záštitou byl jako první uspořádán celkově sedmý ročník trienále ex libris, který shrnoval období 1989 až 1992.

V případě zájmu o účast Vás prosíme o zaslání přihlášky poštou nebo e-mailem nejpozději do 28. února 2017. Kolekci ex libris spolu s jejich seznamem je nutné zaslat do 19. května 2017 na níže uvedenou adresu. Poštovní zásilku označte textem „Trienále ex libris“.

Památník národního písemnictví
Mgr. Barbora Vlášková

Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1
tel.: 220 516 695, linka 310
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz         

V seznamu přiložených ex libris je nutné uvést techniku (u digitálně zpracovaných uveďte tiskovou techniku, kombinovanou techniku rozepište), rozměr a rok vzniku.
Věříme, že se zúčastníte, a děkujeme Vám za včasné odeslání přihlášky. Těšíme se na účast a na osobní setkání s Vámi v Chrudimi dne 7. října 2017 u příležitosti slavnostního zahájení.
Více informací o trienále naleznete v přiložených výstavních podmínkách.

Výstavní podmínky

Přihláška