Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

2/11/2017 – 31/12/2017

Kurátorka: Mgr. Barbora Vlášková

Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla  Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

Výstava jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připomínající 410. výročí od  narození a 340 let od úmrtí Václava Hollara. Představena bude kolekce rytin z fondů Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, mezi kterými se nachází široký okruh témat. Například s náměty městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí a map. V neposlední řadě jsou součástí sbírky také grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy a kostýmní tvorba. Výstava se připojí k akcím „ROKU GRAFIKY“, který vyhlásil SČUG HOLLAR k příležitosti stoletého výročí od založení spolku.