Kabinet ex libris

XVI. Trienále českého ex libris 2020

Památník národního písemnictví představí novou podobu pravidelné přehlídky současné tvorby exlibris za roky 2018–2020.

XVI. ročník Trienále českého ex libris bude v tomto roce netradičně uveden v novém formátu i mimo své obvyklé místo konání. Město Chrudim poprvé po téměř padesáti letech nebude hostit unikátní celostátní přehlídku současné tvorby exlibris, která se pravidelně koná v tříletých intervalech. Nejlepší práce z oblasti drobné grafiky vytvořené předními českými umělci a studenty výtvarných škol, jež budou vybrány prostřednictvím odborné poroty, se představí formou virtuální výstavy na webových stránkách Památníku národního písemnictví. Nový způsob virtuální prezentace moderní české exlibris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky poskytuje potenciál pro oslovení širšího okruhu zájemců u nás i v zahraničí a napomůže k popularizaci i udržení mnohaleté tradice.

K účasti na XVI. Trienále českého ex libris 2020 se můžete přihlásit do 28. 2. 2020 poštou nebo emailem.

PŘIHLÁŠKA

 

Kolekci exlibris spolu se seznamem je nutné zaslat do 15. května 2020 na níže uvedenou adresu:

Mgr. Barbora Vlášková
tajemnice přehlídky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118  38  Praha 1
tel.: 220 516 695, linka 310
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

Poštovní zásilku označte textem: „Trienále ex libris“

V seznamu obesílaných exlibris je nutné uvést techniku (u počítačové uveďte tiskovou techniku, u kombinované rozepište), rozměr a rok vzniku. Více informací o trienále naleznete v přiložených výstavních podmínkách.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY