Z rodinného alba

13/6/2019 – 8/9/2019
letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 - Liboc

Z rodinného alba aneb Příběhy česko-slovenského sbližování

Autor a hlavní kurátor výstavy:
Mgr. Monika Kapráliková, PhD.
Autor a spolukurátor výstavy:
PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.

Vernisáž výstavy: 12. června 2019
Trvání výstavy: 13. června 2019 – 1. září 2019

Výstava proběhne pod osobní záštitou ministra kultury Antonína Staňka.

Z rodinného alba Z rodinného alba

Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování
Česko-slovenský výstavní projekt

Výstava Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, která proběhne od 13. června do 8. září 2019 v letohrádku Hvězda, představí, jak se Češi a Slováci v období 1800-1939 stýkali a poznávali a jaké kulturní výsledky z jejich zájmu vzešly. Prostřednictvím invenčně nainstalovaných archiválií, knih i uměleckých předmětů z řady českých muzeí seznámí výstava návštěvníky s tím, jak se oba národy navštěvovaly (a inspirovaly), jak hledaly společnou řeč (i jak si nerozuměly) a jak slovenská literatura pronikala do českých nakladatelství. Výstava Z Rodinného alba zasáhne i do mezinárodních souvislostí.