10. 6. 2020

Zasedání poroty XVI. ročníku Trienále ex libris 2020

Již po šestnácté se 15. června sejde odborná porota, aby rozhodla o nejlepších dílech autorů drobné grafiky.

Šestice porotců složená z předních specialistů a tvůrců v daném oboru zastane nelehký úkol vybrat a ocenit během jednodenního zasedání ex libris více jak 60 umělců a studentů výtvarných škol, kteří se do letošního ročníku přihlásili. Kolekce nejkrásnějších ex libris bude poprvé na podzim netradičně představena formou virtuální výstavy na webových stránkách Památníku národního písemnictví. Porotou kladně vyhodnocené ex libris se stávají součástí sbírkových fondů Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví a obohacují tak rozsáhlý materiál dokumentující proměny této grafické disciplíny. 

XVI. Trienále českého ex libris je unikátní celostátní přehlídka prezentující současnou českou tvorbu ex libris, která poskytuje možnost sledovat vývoj a moderní postupy v oblasti grafických technik, proměny uměleckých tendencí a ikonografie aplikované do malého formátu za roky 2018 – 2020. Trienále se v tříletých intervalech koná od roku 1971.

Složení odborné poroty:

PhDr. Vilma Hubáčková CSc.  – vedoucí OUS PNP
doc. PhDr. Felix Černoch CSc. – předseda Spolku sběratelů a přátel exlibris
Ing. Pavel Piekar – předseda SČUG Hollar
Martina Vyšohlídová, Dis., BBus – kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů Národního muzea
MgA. Martin Mulač - výtvarník
Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová – historička umění

Více informací o soutěži najdete zde

antispam