Milada Součková - výročí úmrtí

1. února uplynulo čtyřicet let ode dne, kdy se v Bostonu završila životní pouť přední české spisovatelky Milady Součkové (1899–1983). Právě jí je věnován jeden ze sálů expozice Muzea literatury. Ačkoli se Součková za svého života vlivem řady okolností nedostala do širšího povědomí, zejména její kniha Mluvící pásmo z konce třicátých let dvacátého století je dnes řazena mezi nejvýznamnější díla…

Jiří Hnilica vyznamenán

Ředitel Českého centra Paříž, historik Jiří Hnilica obdržel Řád akademických palem Francouzský velvyslanec J. E. Alexis Dutertre dne 31. 1. 2023 udělil insignie rytíře Řádu akademických palem doc. PhDr. Jiřímu Hnilicovi, Ph.D., historikovi a řediteli Českého centra v Paříži, dlouholetému spolupracovníkovi Památníku národního písemnictví. Řád akademických palem je francouzské vyznamenání za…

Úmrtí Pavla Hazuky

Dne 22. 1. 2023 po delší nemoci zemřel bývalý ředitel Památníku národního písemnictví a Národní knihovny ČR Mgr. Pavel Hazuka. Bylo mu 73 let. Pavel Hazuka, jindřichohradecký rodák, byl od roku 1998 do roku 2006 zastupitel města Jindřichův Hradec a v letech 2002–2004 vykonával funkci místostarosty města. Od roku 2005 působil jako vedoucí odboru umění a knihoven na Ministerstvu kultury ČR a…

Otevírací hodiny
Studovna Praha Otevírací hodiny

Dočasný provoz badatelny Literárního archivu a Knihovny PNP v novém sídle v Muzeu literatury na adrese Pelléova 22/44, Praha 6 – Bubeneč bude zahájen v pondělí 2. ledna 2023 v následujícím rozsahu:

pondělí 13.00−16.30
úterý 13.00−17.30
středa 13.00−16.30
čtvrtek 13.00−17.30

Otevírací hodiny
Badatelna PNP Otevírací hodiny

Badatelna Centrálního depozitáře Litoměřice

V týdnu od 27. 12. do 31. 12. 2022 zavřeno. Standardní provoz bude opět zahájen dne 2. ledna 2023.

pondělí–pátek 9.00–16.00
pouze pro předem objednané badatele

Portal about Literary museums
Portál české literární historie

Portál www.literarnimuzea.cz, který přináší informace o expozicích a památnících osobností české literární historie, připravilo Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví.