Kategorie

1. Odborná literatura

  • vědecká literatura – literatura, která přináší nejnovější vědecké poznatky z určitého vědního oboru či disciplíny nebo shrnuje výsledky dosavadního vědeckého bádání a která je určena kvalifikovaným čtenářům (vyjma výtvarného umění)
  • populárně-naučná literatura – díla s odbornou tematikou, jejichž výklad je zaměřen na čtenáře, kteří nemají speciální znalosti v příslušném oboru (vyjma výtvarného umění)
  • jiná odborně zaměřená literatura (publikace pro potřeby určité profese, encyklopedické publikace všeobecné i speciální, publikace pro zájmovou činnost, sebevzdělání, sborníky ze seminářů, konferencí atp.; vyjma výtvarného umění)