7. 2. 2022

100 let od narození Jana Skácela

7. února 1922 se v moravských Vnorovech narodil básník a prozaik Jan Skácel. K výročí autora spjatého především s Brnem připravila Moravská zemská knihovna instalaci básní v prostoru Jan Skácel: Básně 2022. Pásmo pořadů k výročí vysílá také Český rozhlas Vltava.

Literární pozůstalost Skácela je uložena v literárním oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Literární archiv PNP vlastní nepatrné torzo pozůstalosti, jejíž těžiště spočívá především v dochované korespondenci ze 70. a 80. let, kde lze nalézt například konvolut dopisů od Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína, Adolfa Hoffmeistra, Jiřího Trnky a dalších osobností. Za zmínku ještě stojí básníkovy rukopisy, které nepřesahují počet dvaceti stran strojopisů básní.

Foto Literární archiv PNP, portrét Jana Skácela (autor Josef Nikodým, fond Fotoarchiv)

antispam