Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

3/2/2017 – 5/3/2017
Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 - Libeň

Vernisáž výstavy: 2. 2. 2017 v 18.00 hod.

Kurátorská prohlídka s Tomášem Pavlíčkem: 16. 2. 2017 v 17.00 hod.

Pořadatelé: Městská část Praha 8 a Památník národního písemnictví

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Výstava prezentuje život a dílo patrně nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století Bohumila Hrabala jak ve víceméně tradiční, přinejmenším domácímu publiku známé podobě (Hrabal jako svérázná osobnost, jeho spolupráce s filmem, dílo oslovující široké čtenářské vrstvy), tak i v souvislostech, s nimiž je dosud obeznámena pouze odborná veřejnost. Koncepce výstavy je založena na třech oddílech spjatých s geografickými, a do jisté míry i symbolickými, prostory: Libeň, Čechy a Morava, Střední Evropa. 

Putovní výstava zahrnuje 5 velkoformátových panelů s fotografiemi z původní výstavy „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“ a 26 výstavních panelů rozdělených do uvedených tematických celků. Výstava v Grabově vile bude doplňena o různé tisky, doplňující exponáty a video materiál. 

Kurátor výstavy: Tomáš Pavlíček
Grafické řešení: Petr Bosák, Robert Jansa

Pořadatelé: Městská část Praha 8 a Památník národního pisemnictví


Informace o výstavě na webu MČ Praha 8