3. 10. 2017

PÉČE O NOVODOBÉ KNIHOVNÍ FONDY

Srdečně zveme na konferenci zaměřenou na péči o novodobé knihovní fondy, která se uskuteční v úterý 10. října 2017 od 8.30 do 16.00 v Centrálním depozitáři Národní knihovny (Sodomkova 2, Praha 10 – Hostivař). Konferenci spolupořádají Národní knihovna České republiky, Technická univerzita v Liberci (Fakulta textilní) a Památník národního písemnictví (Metodické centrum pro knižní kulturu a…

3. 10. 2017

Film o výstavě Zkušenost exilu

Jeden z nejúspěšnějších výstavních projektů Památníku národního písemnictví Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu potrvá do konce října. Jde o bohatě dokumentovanou a odvážnou muzejní výstavu. Projekt s historickým tématem překvapí silným přesahem do současnosti. Dokazují to i slova historičky Anastázie Kopřivové z úvodu filmu: "Kdo pojede do…

20. 9. 2017 Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

Památník národního písemnictví se společně s dalšími příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury České republiky účastní 28. září 2017 Dne otevřených dveří v Nostickém paláci. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s činností a aktivitami kulturních institucí, podívat se do nádherných reprezentačních sálů, pracovny ministra kultury, obrazárny paláce i do slavné majorátní nostické knihovny.…

17. 9. 2017

Slavnostní představení knihy Miloše Sládka

Památník národního písemnictví vydal v edici Depozitář knihu Miloše Sládka Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. Výjimečná publikace pojednáva o tradičním perikopním systému, vazbách mezi danou perikopou a obsahem nedělních pobělohorských kázání. Slavnostní představení knihy se za účasti autora i hudebního hosta uskuteční…

12. 9. 2017 Podzim s výstavou Zkušenost exilu

Podzim s výstavou Zkušenost exilu

Do 29. října 2017 potrvá v letohrádku Hvězda výstava Zkušenost exilu / Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. V září a říjnu bude pro zájemce připravena celá řada akcí v rámci bohatého doprovodného programu: komentované prohlídky, tematické vycházky, hudebně-divadelní představení a tematické večery. Komentované prohlídky výstavy nabídnou fundovaný vhled do…

1. 9. 2017 Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Od 8. září do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, jejímž pořadatelem je Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Výstavou v letohrádku Hvězda pořadatelé reagují nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti s arcivévodou v tomto roce připomínáme, ale symbolicky se napojí…

11. 8. 2017 Korespondence T. G. Masaryka a J. S. Machara

Korespondence T. G. Masaryka a J. S. Machara

Masarykův ústav AV ČR vydává publikaci Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, na které se jako editor spolupodílel literární historik a kurátor oddělení Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Petr Kotyk. Petru Kotykovi se do sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví podařilo získat v září 2013 cenný přírůstek téměř 500 kusů Masarykových dopisů…

1. 8. 2017

Oznámení o uzavření studovny Památníku národního písemnictví

Studovna fondů PNP v Praze na Strahově je od 1. srpna do 1. září 2017 UZAVŘENA. Běžný provoz bude obnoven 4. září 2017. Badatelna Centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích je otevřena a poskytuje badatelům služby v pracovních dnech v čase od 9.00 do 16.00 hod. Děkujeme za pochopení. 

25. 7. 2017 Oznámení o uzavření stálé expozice v letohrádku Hvězda

Oznámení o uzavření stálé expozice v letohrádku Hvězda

Z důvodu přípravy výstavy Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda bude v termínu od 21. srpna do 7. září 2017 pro veřejnost UZAVŘENA stálá expozice v přízemí letohrádku Hvězda. Ostatní výstavní prostory (model bitvy na Bílé hoře v suterénu a výstava Zkušenost exilu v prvním patre) jsou přístupny ve standardní otevírací době, tj. denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hod. Děkujeme za…

12. 7. 2017

Nabídka práce v PNP

Do 15. září je možné se přihlásit do výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice pro oblast vědy. Jde o významnou pozici ve vedení vědecko-výzkumné činnosti jedné z nejvýznamnějších národních kulturních institucí. Více informací o pracovní pozici, požadavkách, podmínkách a termínu pro přihlášení najdete zde.