XV. Trienále českého ex libris

7/10/2017 – 5/11/2017
Výstavní síň, Divadlo K. Pippicha, Čs. Partyzánů 6, Chrudim

Pořadatel: Kabinet ex libris pri Památníku národního písemnictví ve spolupráci s Chrudimskou besedou
Spolupořadatel: Spolek sběratelů a přátel ex libris
S podporou: Město Chrudim, Pardubický kraj
Kurátorka: Mgr. Barbora Vlášková

Slavnostní ceremoniál předávaní cen a vernisáž výstavy:
6. říjen 2017, 17.00 hod.

Komentovaná prohlídka a workshop: 3. listopad 2017, 9.00–14.00 hod.

Kolokvium: 16. listopad od 10.00 hod. v sídle PNP, Strahovské nádvoří 1, Praha

1. repríza výstavy: 5. 12. 2017 - 12. 1. 2017, Libeňský zámek, Praha 8 (ve spolupráci s MČ Praha 8)

XV. Trienále českého ex libris

Výstava trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi a následně reprízována v tuzemsku i v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. 

Doprovodný program: 

Komentovaná prohlídka s Barborou Vláškovou a workshop výroby ex libris s Ivo Křenem
Od 9.00  do 14.00 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy XV. Trienále českého ex libris Chrudim. Součástí akce je workshop na výrobu ex libris v technice leptu s výtvarníkem Ivo Křenem. Akce se uskuteční ve Výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Účastníci workshopu budou mít možnost si vyrobit vlastní ex libris či si je natisknout z již připravených štočků. Na workshop je třeba se předem objednat na e-mailové adrese Lenky Novákové: 
novakova@pamatnik-np.cz

Kolokvium k jubilejnímu XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017
Památník národního písemnictví (Oddělení uměleckých sbírek - Kabinet ex libris Chrudim a Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea) pořádá ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 10.00 hod. v sídle PNP na Strahovském nádvoří 1 (Sál B. Němcové) volnou diskuzi k budoucímu směřování trienálních přehlídek a grafického oboru ex libris. 

 

FOTOGRAFIE Z CEREMONIÁLU A VERNISÁŽE na Facebooku PNP

FOTOGRAFIE Z WORKSHOPU S IVO KŘENEM na Facebooku PNP

POZVÁNKA