Josef Lada v Domě umění v Opavě

15/3/2017 – 7/5/2017
Dům umění v Opavě, Ostrožná 46 746 01, Opava 1

Josef Lada v Domě umění v Opavě

Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Vystavená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář a Galerie výtvarného umění v Ostravě.

V letošním roce uplyne 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady, českého malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele. Dům umění si tato výročí připomíná rozsáhlou výstavou, která návštěvníkům představí průřez autorovou tvorbou. Svým objemem navazuje na výstavy Zdeňka Buriana, Andyho Warhola a Salvatora Dalího, které si návštěvníci mohou pamatovat z minulých let.

Výstava zájemce seznámí s vývojem autorovy tvorby. K vidění budou rané ilustra­ce a karikatury do časopisů a novin vydávaných na počátku 20. století, ve 20. a 30. letech, především v Humoristických listech. S přibývajícími roky Lada postupně od ilustrací do časopisů přecházel k ilustracím knih pro děti i dospělé. Sám byl také li­terárně činný, působil jako scénograf pro divadla v Praze a Brně. Po druhé světové válce se více zabýval volnou tvorbou. Právě ze 40. a 50. let pochází jeho nejzná­mější díla. Nejčastější motivy a postavy, které zobrazoval a postupně piloval, byl vodník, ponocný, betlém, roční období na vsi, zabijačky, hospodské pranice a tan­covačky. Většinu těchto témat naleznou návštěvníci i na výstavě v Domě umění.

Více informací na www.oko-opava.cz.

Video pozvánka