Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb osobnost Karla IV. v české novověké literatuře


Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb osobnost Karla IV. v české novověké literatuře

Putovní verzi výstavy, kterou v roce 2016 k 700. výročí narození Karla IV. připravil Památník národního písemnictví. Výstava sleduje obraz panovníka a jeho proměny v literatuře od tradičního zobrazení v období baroka přes počátky národního obrození, romantismus, 2. polovinu 19. století až po konec 20. století. Pro autory a kurátory – PhDr. Miloše Sládka, Ph.D., a Mgr. Daniela Rejmana – byla výstava výzvou k podstatně jinému úhlu pohledu na Karlovu osobnost, než jaký se v loňském roce poněkud stereotypně objevoval ve velkých výstavách a v dalších společenských akcích. Uveďme alespoň dva stručné příklady z popisek k výstavě: „Patos v souvislosti s postavou Karla IV. byl zejména v 19. a na počátku 20. století tak všeprostupující a zároveň pochopitelně zcela nereálný, až se Karlovi většina českých prozaiků tohoto období snažila buď úplně vyhnout, nebo se v jejich díle objevuje jen okrajově. Zásadní změnu přinesly až Karlštejnské vigilie Františka Kubky z roku 1944. Přes některé ahistorické rysy tu autor vytvořil nový karlovský typ, člověka s mnoha slabostmi, který se přirozeně těší ze života, o který už málem přišel. Do uzdravujícího se Karla tak Kubka zřejmě podvědomě promítá některé rysy savého těžce nemocného otce. Na první pohled byl Kubka inspirován renesančními novelistickými cykly s rámcovou kompozicí (Boccaccio, Markéta Navarrská), ale nalezneme zde také příběhy převzaté z Karlova Vlastního života i ze středověkých exempel.“ a „S jistou mírou provokace představil postavu Karla IV. Jiří Šotola v dramatu Cesta Karla IV. do Francie a zpět (1978) jako starého muže, který postrádá smysl života a který je vlečen společenskými konvencemi a povinnostmi tam, kam vlastně nechce. Odlidštěný svět touhy po moci a snahy obelstít druhého, které jsou společné všem vládcům, svébytně odrážejí autorovu osobní zkušenost s politickou mocí počátku 70. let 20. století.

Výstavu nabízíme formou tiskových dat 15 bilingvních česko-anglických posterů o velikosti B1. Pořadatel výstavy zajistí tisk dle svých možností (tisk na Kapa-Plast, samolepící folii nebo papír; včetně zarámování a případně doplnění vystavením knižních tisků z vlastních fondů (součástí výstavy je komentář autorů výstavy k moderním edicím děl od 30. do 70. let 20. století).