František Bidlo – Homo politicus


František Bidlo – Homo politicus

František Bidlo vystoupil v druhé polovině 20. let jako jeden z nejvýraznějších autorů politických kreseb a ve 30. letech byl mnohými kritiky nazýván prvním a nejvýznamnějším politickýcm karikaturistou své doby. Výstava představí zejména Bidlovy vize blížící se války, tvorbu kritizující sociální nerovnosti či policejní represe a dohled, její část bude věnována i kresbám pro Štyrského Erotickou revue. František Bidlo přispěl zásadním způsobem k tomu, že byla karikatura přijata jako relevantní žánr výtvarného umění. Bidlo, který ve svých kresbách často předpovídal důsledky politických změn třicátých let, se sám stal pouhý den po německé kapitulaci obětí nacismu.

Panelová verze putovní výstavy k zapůjčení zahrnuje 15 výškově orientovaných plakátů adjustovaných do Nielsen rámů o rozměrech 70 x 100 cm. Putovní výstava je k dispozici v jazykových mutacích: CZ–DE

Pořadatel: Památník národního písemnictví
Autor a kurátor: Jakub Hauser
Grafická úprava a design: Filip Heyduk, Martin Strnad (studio Heyduk, Musil & Strnad)
Reprografické práce: Milan Kuzica, Michal Němec, Jana Štursová
Redakce textů: Lucie Faulerová, Radka Návarová
Překlad: Silke Klein, Michaela Sedlak
Exponáty, obrazové materiály a dokumenty: Památník národního písemnictví

Poděkování: Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu při realizaci výstavy