1. 9. 2017

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Od 8. září do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, jejímž pořadatelem je Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Výstavou v letohrádku Hvězda pořadatelé reagují nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti s arcivévodou v tomto roce připomínáme, ale symbolicky se napojí rovněž na tematicky příbuzné výstavy v Rakousku (Zámek Ambras) a v Čechách (Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze). Především však jde na našem území o jedinou výstavu, která se koná na místě úzce spjatém s osobností Ferdinanda II. Tyrolského.
Výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“ nahradí stálou expozici v přízemí letohrádku Hvězda, kterou Památník národního písemnictví zpřístupnil v roce 2000 a byla věnována architektonickým a symbolickým aspektům renesanční památky, ale i její pozdější historii (od roku 1964 zde sídlilo Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše). Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji. Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si arcivévoda a místodržící v Českých zemích (1547–1567) nechal postavit podle vlastního návrhu. Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. 
Pro veřejnost jsou během výstavy připraveny komentované prohlídky s kurátory – 16. září v 14.00 s Ivanem P. Muchkou a 12. října v 16.00 se Sylvou Dobalovou. Komentované prohlídky s kurátorem pro organizované skupiny a lektorské pořady pro skupiny žáků je v době trvání výstavy možné objednat na Oddělení prezentace sbírky PNP. 

Štuková výzdoba letohrádku Hvězda. Foto: Vlado Bohdan

antispam