KNIŽNÍ KULTURA 19. STOLETÍ

20/9/2017 – 21/9/2017
Muzeum jindřichohradecka

www.mjh.cz
Pořadatelé: Muzeum jindřichohradecka, Národní muzeum, Památník národního písemnictví (Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea)

Ve dnech 20. – 21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století. Konference je pořádána při příležitosti 220. výročí založení největší mimopražské tiskárny 19. století - Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci. Volně navazuje na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, která se konala v roce 1997. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku knižní kultury celého 19. století a rozvíjet mezioborovou spolupráci i spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí. Zveme všechny odborníky i zájemce srdečně do Jindřichova Hradce. Přihlášky, seznamy přihlášených, odkazy a další informace http://www.mjh.cz. Kontaktní adresa behalova@mjh.cz.

Zaslání přihlášek přednášejících včetně anotace příspěvku do 30. června 2017, účastníci konference do 30. července 2017, odevzdání příspěvků do sborníku do 28. února 2018.

Účastníci konference se budou zabývat následujícími okruhy témat:

  • Časové a terminologické vymezení tématu, kniha a další typy tištěných médií
  • Vnější podoba knih jako výsledek technického pokroku (tiskařské techniky 19. století, změna technologie tisku, výzdoba, knižní vazba)
  • Produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a sociální souvztažnosti (nakladatelství, knižní obchod, cenzura)
  • Kniha jako odraz společenských změn (autoři, literární žánry, média, jazyky, náboženská, vzdělávací a zábavná literatura)
  • Čtenářství a vlastnictví knih, knihovny

Organizační výbor: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Pavel Muchka, PhDr. Jaroslav Pikal

Odborná garance: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., Mgr. Alena Petruželková, Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA