Knihovna

Informace pro badatele

Knihovna PNP zpřístupňuje své sbírkové a knihovní fondy registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovně formou výpůjčních služeb. Uživatelům studovny je k dispozici příruční knihovna, denní tisk a poslední čísla odebíraných časopisů.

Jak se přihlásit

Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba na základě vyplněného badatelského listu ověřeného podle osobních dokladů službou ve studovně.

Prezenční výpůjčky

Rukopisy, knihy, časopisy a další dokumenty ze sbírkového a knihovního fondu jsou po objednání předkládány registrovaným uživatelům ke studiu ve vyhrazeném prostoru studovny.

Absenční výpůjčky

Výpůjčky jsou poskytovány zaměstnancům PNP do pracoven na dobu nutnou k jejich odborné práci. Režim absenčních výpůjček se řídí směrnicí ředitele. Zápůjčky institucím na výstavy a k jiným účelům jsou možné pouze po předchozím písemném projednání s vedoucí knihovny a se souhlasem ředitele PNP.

Způsob objednávání

Pro vyhledání údajů o požadovaném dokumentu je možno použít klasické lístkové katalogy nebo katalog elektronický. Objednávky z elektronického katalogu lze provádět přímo z jeho stránek.

Meziknihovní výpůjční služba

Jestliže žádaný dokument není ve fondu knihovny PNP, zprostředkuje služba ve studovně na žádost registrovaného uživatele výpůjčku tohoto dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny ČR nebo ze zahraničí (prostřednictvím Národní knihovny ČR).

Referenční služby

Knihovna PNP na požádání vypracovává rešerše na zadané téma z oblasti české literatury od konce 18. století do současnosti. ​

Služba ve studovně poskytuje veřejnosti ústní, telefonické i písemné informace faktografického, bibliografického a knihovnického charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů. Pro pokládání dotazů lze využít i službu 

Knihovní řád
Elektronický katalog knihovny PNP
Ceník služeb