Umělecké sbírky

Zápůjčky

Žádost o výpůjčku sbírkových předmětů z fondů PNP se podává písemně na adresu ředitelství instituce nejméně 3 měsíce před zahájením výstavy. Při nedodržení tohoto termínu nemusí být žádosti vyhověno. 
Písemná žádost o výpůjčku sbírkových předmětů z OUS PNP musí obsahovat:
1.identifikaci žadatele (název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu),
2.údaje o výstavním projektu
3.údaje o místu (adresa) a přesném termínu zamýšleného vystavení sbírkových předmětů, bezpečnostní, klimatické a další parametry budovy a prostor, kde budou sbírkové předměty vystaveny,
4.identifikaci požadovaného předmětu ze sbírky PNP (autor a název, inventární číslo, případně rozměry, materiál, technika ); v případě žádosti o více sbírkových předmětů jejich seznam s identifikací každého z nich,
5.podpis statutárního orgánu žadatele.

Je-li žádost o výpůjčku schválena, budou umělecká díla poskytnuta na základě smlouvy o výpůjčce. Pokud je požadována i fotografická dokumentace, je nutné připojit k žádosti o výpůjčku také žádost o fotografickou dokumentaci. V případě schválení žádosti bude dokumentace poskytnuta na základě smlouvy o podmínkách užití kopií sbírkových předmětů. 

Smlouva o výpůjčce na výstavu - formulář
Smlouva o podmínkách užití kopií sbírkových předmetů - fyzická osoba
Smlouva o podmínkách užití kopií sbírkových předmetů - právnická osoba