Umělecké sbírky

Informace pro badatele

Oddělení uměleckých sbírek PNP zpřístupňuje své sbírkové fondy badatelům a zájemcům o jejich studium prezenčně ve studovně OUS v Praze.

Ke studiu sbírkových předmětů jsou pro veřejnost vyhrazeny badatelské dny a otvírací hodiny. Obě studovny jsou přístupné na základě předběžné domluvy s jejich pracovníky.

 

1. Zájemci o studium sbírkových předmětů musí nejprve e-mailem, telefonicky nebo při osobní návštěvě upřesnit předmět svého zájmu (nebo si rovnou objednat materiál) a domluvit si termín návštěvy.

2. Před zahájením studia je badatel povinen vyplnit badatelský list. Vyplněné údaje ověří služba ve studovně podle jeho osobních dokladů.

3. Badatel má možnost vyhledávat informace o sbírkových předmětech v kartotékách ve studovně, v elektronických databázích na badatelském počítači ve studovně, na webových stránkách PNP nebo prostřednictvím služby.

4. Sbírkové předměty objednává badatel po dohodě se službou e-mailem nebo přímo ve studovně na základě vyplnění formuláře: „Objednávka ke studiu sbírky“.

5. Většina sbírkových fondů OUS se nachází v mimopražských depozitářích. Lhůty pro dovoz jsou dány aktuálními kapacitními a dalšími možnostmi pracoviště. Z tohoto důvodu jsou sbírkové předměty badatelům předkládány zpravidla ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejich objednání. O průběhu expedice se badatelé mohou informovat u pracovníků studovny.

6. Sbírkové předměty se předkládají badateli ke studiu postupně a pouze v přiměřeném množství.

7. Badatelé jsou po dobu studia zodpovědní za fyzický stav sbírkových předmětů. Služba je povinna zkontrolovat před zahájením studia a po jeho ukončení stav materiálu.

8. Pořizování vlastní obrazové dokumentace badatelem ve studovně je dovoleno pouze ve výjimečných případech a na základě souhlasu vedoucí OUS. Před pořízením obrazové dokumentace je badatel povinen vyplnit formulář: „Prohlášení“, který mu předloží pracovníci studovny.