Metodické centrum

Služby

Poradenská činnost
Metodické centrum nabízí metodický servis a poradenství pro různé subjekty, zvláště pak pro literární muzea a památníky. Na základě závěrů z kolokvií a konferencí pořádaných MC vytváří metodiky a modelové projekty podle požadavků uživatelů. MC přináší aktuální informace o zpřístupňování kulturního dědictví.

Edukativní služby
Metodické centrum nabízí vzdělávací pořady a dílny pro všechny stupně škol. Zapojuje se do výuky na VŠ (spolupracuje s Ústavem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK), nabízí odborné stáže pro studenty, zveřejňuje prezentace k dějinám knižní kultury.