1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Adam Štěch
Název: +− 160 let: Vznik a expanze ohýbaného nábytku z Bystřice pod Hostýnem

Knižní úprava / Book design: Jiří Karásek, Tereza Pavelková (Studio Marvil)
Fotografie / Photographs: Julius Filip, Martin Chum, Lukáš Pelech, Dušan Tománek, Salim Issa, Václav Jirásek, Tomáš Souček
Nakladatelství / Publisher: TON
Tisk / Print: Grafico
Písmo / Typeface: Ladislav, Atlas Grotesk
Strany / Pages: 258
Rozměr / Size: 21 × 26,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 890 Kč
ISBN 978-80-270-9455-4

Reprezentativní publikace firmy Ton vydaná k výročí „160 let ohýbání nábytku v Bystřici pod Hostýnem“ vyjadřuje svým designem základní pracovní materiál továrny Michaela Thoneta: ušlechtilé dřeviny, z nichž Ton vytváří se stejnou pečlivostí svůj originální nábytek. Různě odstíněné barvy papíru, ořízka sugerující řez letokruhem dřeva a pevná vazba dodávají knize více než běžný čtenářský komfort. Zajímavá ukázka práce Studia Marvil.

Filip Hynek
člen výtvarné komise

A monograph of the company Ton published to mark the “160th anniversary of furniture bending in Bystřice pod Hostýnem” in its design expresses the basic work material of the factory of Michael Thonet: the noble hardwoods which Ton used to make its authentic furniture with the same care. The different colour shades of paper, the trimmed edge suggestive of a section of the tree rings and hardcover make the book more than just normal reader comfort. This is an interesting example of the work of Studio Marvil.

Filip Hynek
Art Panel member