Výsledky

2014

Nejkrásnější české knihy roku 2014

Odborná literatura

1. místo
Cena Ministerstva kultury České republiky

Autor: Martin Hejl a kol.
Název: 2× 100 mil. m2  
Podnázev: Atomized modernity …on large housing complexes in Czechoslovakia 1914–2014   
Nakladatelství: Kolmo.eu    
Ilustrace: Alexey Klyuykov, Jan Šrámek  
Fotografie: Dušan Tománek   
Grafická úprava: Mikuláš Macháček, Linda Dostálková 
Tiskárna: Indigoprint  
Počet stran: 404 
Rozměr: 13,5 × 20 cm   
Náklad: 1000     
Doporučená cena: 750 Kč  
ISBN 978-80-260-6127-4 

Historie vývoje architektury bydlení v Československu v posledních 100 letech je dokumentována rozhovory s autory a staviteli největších a nejzásadnějších obytných celků.

Hodnocení poroty: Kniha, která byla součástí české expozice na Benátském bienále v roce 2014. Autoři připravili obsah i formu tak, aby, že knížku máte chuť číst hned, jak ji vezmete do ruky. Design dobře reaguje na obsah, smysluplná jsou i rozhodnutí týkající se obrazového materiálu. Osobnosti jsou prezentovány věrně realitě pomocí fotoportrétů, vedle toho skvělé ilustrace jsou interpretací obsahu nebo jeho komentářem. Kniha dobře funguje jako studijní materiál, na který se práší v knihovně a otevírá se jen o nedělích. V této souvislosti vzbuzovala otázky volba povrchu a barva obálky, které můžou rychle podléhat používání. Plakát, který představuje dějiny Stavoprojektu, je proparacovaným rozšířením knihy.

Odborná literatura     

2. místo
 
Editoři: Iva Knobloch, Jiří Pelcl 
Název: 1989 Diskuse 2014
Podnázev: Architektura, interiér, design
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Grafická úprava: Štěpán Malovec   
Tiskárna: Indigoprint
Počet stran: 40  
Rozměr: 21 × 29 cm     
Náklad: 300      
Doporučená cena: 500 Kč  
ISBN 978-80-86863-76-4 

Časosběrný dokument obsahující faksimile ineditního sborníku Diskuse 89, který je založen na prezentaci dvaceti architektů a designérů, a aktuální pohled těchto autorů na současnou situaci v umění.

Hodnocení poroty:
Knihu tvoří pouzdro, dvojkniha a sešitek, který vysvětluje kontext vzniku publikace a její obsah. Komisi zaujalo základní řešení – dvě propojené knihy, které je možné prohlížet zároveň. Tato volba uspořádání souvisí s obsahem a strukturou knihy: výpovědi architektů a designérů v roce 1989 a výpovědi stejných lidí o 25 let později. Kniha 1989 se zdá být přesnou kopií materiálu, který byl objeven v archivu Uměleckoprůmyslového musea, její siamské dvojče Diskuse 2014 je nadesignovaná současně a přehledně.

Odborná literatura

3. místo  

Editorka: Barbora Špičáková 
Název: Sídliště Solidarita
Nakladatelství: Archiv výtvarného umění
Fotografie: Dora Kubíčková, Viktor Tuček, Zdeněk Voženílek
Grafická úprava: Adéla Svobodová  
Tiskárna: Tiskárna Helbich
Počet stran: 126
Rozměr: 21 x 28 cm
Náklad: 600      
Doporučená cena: 350 Kč     
ISBN 978-80-905744-2-7 

Kniha mapuje vznik, vývoj a význam prvního poválečného sídliště v Praze. 12 rozhovorů s obyvateli představí kvality mimořádné městské zástavby. Atmosféru zachycují současné portréty a rodinné fotografie.

Hodnocení poroty:
Publikace otevírá příslib seznámení s obyvateli sídliště, který byl původně otištěn v Solidaritě, Zpravodaji dobrého bydlení, v roce 1948. Příslib je bohatě a přehledně naplněn v první části knihy, která je sestavena z rozhovorů pořízených v roce 2014 se současnými obyvateli. Oceňujeme přehlednost, čitelnost, strukturovanost, ale i lehkost a přístupnost, také vtipné drobné detaily, jako je práce s fotkami uspořádanými do náznaků rodinných alb. Sympatické je i řešení následných odborných částí, které jsou od první části odlišené uspořádáním textů, fotografií i volbou papíru. Výborná ergonomie a sympatická lehkost ve zpracování obsahu.

Krásná literatura

1. místo   

cena neudělena                                                                               

Krásná literatura

2. místo

cena neudělena                                                       

Krásná literatura

3. místo

cena neudělena                                

Hodnocení poroty:  
Komise se shodla, že v letošním ročníku nejsou v této kategorii dostatečně výrazné a výjimečné knihy, aby mohla s čistým svědomím udělit první tři místa.

Literatura pro děti a mládež

1. místo

Cena Ministerstva kultury České republiky
Autor: Michal Bystrov       
Název: Nech ten mech
Nakladatelství: Ivana Pecháčková – Meander    
Ilustrace: Petr Nikl
Grafická úprava: Zuzana Lednická  
Tiskárna: Integraf
Počet stran: 36  
Rozměr: 22,5 × 28,8 cm 
Náklad: 1500
Doporučená cena: 268 Kč     
ISBN 978-80-87596-41-8 

Kniha pro děti z pera básníka, muzikanta, novináře a překladatele Michala Bystrova obsahuje verše, které autor napsal v posledních sedmi letech, během nichž s údivem, dojetím i pobavením sledoval, jak rostou jeho malé neteře a děti.

Hodnocení poroty:  
Případný argument, že Nech ten mech je knížka „neomyvatelná“, tedy co do zpracování křehká, jemná, poničitelná, a tudíž ne ideální pro děti, u poroty neuspěl. Je to knížka, kterou si můžou číst společně dospělí a děti – a ty se mohou seznámit se skutečností, že knížky jsou různé a potřebují třeba i jemné zacházení. Designérka a autor obsahu a ilustrací se výborně doplňují, hrají si spolu, pošťuchují čtenáře, otáčejí jim text a chtějí po nich, aby si přečetli i ilustrace, které jsou maskované do podoby kaněk a skvrn. A uprostřed knihy mohou čtenáři absolvovat Rorschachův test! Do dětí i jejich doprovodu jen tak mimochodem proudí kvalitní práce s písmem a nepodbízivá estetika. 

Literatura pro děti a mládež

2. místo
Autor: Martin Kubát
Název: Před půlnocí 1 a 2   
Nakladatelství: Arbor vitae
Ilustrace: Martin Kubát     
Grafická úprava: Martin Kubát, Jiří Lammel    
Tiskárna: H. R. G.     
Počet stran: 80  
Rozměr: 20 × 20 cm
Náklad: 1000     
Doporučená cena: 249 Kč     
ISBN 978-80-7467-073-2 

Martin Kubát je dobrý scenárista – umí krátký text gradovat, udržet příběh i napětí. Pro děti je důležité, že každá z obou knih – spojených známkovou perforací – je zároveň jakousi hrou.

Hodnocení poroty:  
Kdo otevře Kubáta, už ho nezavře. Vypadá to, jako kdyby Kubát poslal svému čtenáři načmáraný tajný vzkaz s instrukcemi, co má dělat a kolik stránek je ještě třeba otočit. Anebo kdy poslat knížce pusu na dobrou noc. Kubát je drzý, ale ne nablble. Děti budou stejné a to je dobře. Kniha má příjemný formát. Je to sešit, který se může schovat pod polštář, klidně roztrhnout vejpůl a z jedné knížky jsou dvě. Lekce pro ty, kteří mají tendenci na děti šišlat.

Literatura pro děti a mládež

3. místo

Autor: Jiří Dvořák          
Název: Jak zvířata spí
Nakladatelství: Baobab
Ilustrace: Marie Štumpfová        
Grafická úprava: Juraj Horváth    
Tiskárna: Europrint    
Počet stran: 40  
Rozměr: 29 × 21 cm     
Náklad: 2000
Doporučená cena: 269 Kč     
ISBN 978-80-87060-87-2 

Atlas spících zvířat navazuje na oblíbený „žánr“ zvířátkových leporel a obrací se k nejmenším čtenářům, vybízí rodiče a učitele k interaktivní hře a otevírá dětem prostor k přemýšlení.

Hodnocení poroty:  
I když to zní jako floskule, věta „knížka, která pohladí“ se docela hodí. Kniha připomíná velkorysá obrázková leporela, v ilustracích nepracuje s motivem spánku polopaticky. Porotě byla sympatická čitelnost, velikost textů a jejich propojení s obrazovou částí, která má své kvality. Každá kresba navozuje jinou atmosféru, vypráví samostatný příběh.

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

1. místo
Cena Ministerstva kultury České republiky

Autorky: Anna Babanová, Jitka Hausenblasová, Jitka Kolářová, Tereza Krobová, Irena Smetáčková     
Název: Volba povolání bez předsudků
Podnázev: Metodika projektového dne pro základní
Nakladatelství: Gender Studies
Ilustrace: Jan Šiller
Grafická úprava: Jan Šiller
Tiskárna: Carter/Reproplus
Počet stran: 112
Rozměr: 21 × 29,7 cm
Náklad: 400      
Doporučená cena: neprodejná publikace
ISBN 978-80-86520-48-3 

Praktická příručka pro kariérní výchovu na základních školách rozvíjí kritické myšlení a učí děti reflexi genderových stereotypů, které mohou mít na kariérní volbu dětí zásadní vliv.

Hodnocení poroty:  
Učebnice nadesignovaná tak, že hodně vydrží, je ergonomická a upravená na úrovni. V knize o genderu pracuje designér s barvami, na které se nevážou genderové stereotypy, používá jednoduché příjemné ilustrace vytvořené na míru. Převzaté materiály z reklam převádí do černobílé, a tak pomáhá kultivovanosti a semknutosti celé knihy. Oceňujeme i dobrou přehlednost, strukturovanost informací a celkové řešení, které rozhodně není v případě českých učebnic samozřejmostí.

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

2. místo

cena neudělena                                                                               

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

3. místo

cena neudělena                                      

Ostatní knihy v této kategorii nebyly na takové úrovni, abychom jim s čistým svědomím udělili další ceny.

Knihy o výtvarném umění

1. místo
Cena Ministerstva kultury České republiky

Autorka: Lenka Lindaurová a kol.
Název: Mezera
Podnázev: Mladé umění v Česku 1990–2014
Nakladatelství: Společnost Jindřicha Chalupeckého & Yinachi
Fotografie: kol. autorů
Grafická úprava: Robert Jansa, Petr Bosák, Tereza Hejmová
Tiskárna: Czech Print Center
Počet stran: 544
Rozměr: 20 × 27 cm
Náklad: 2100
Doporučená cena: 990 Kč     
ISBN 978-80905317-3-4  

Kniha zaplňuje mezeru o umění a společnosti posledních 25 let. Publikace vznikla k 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého, není však její historií, ale ukazuje rozlišné podoby umění v kontextu doby.

Hodnocení poroty:  
Trochu časopis a trochu encyklopedie. Mezera je divoká i přehledně uspořádaná. Nejspíš docela dobře odráží, co se dělo během posledních 25 let v životě Ceny Jindřicha Chalupeckého i v životě autorky knihy Lenky Lindaurové, která je v knize přítomná svým deníkem. Dobové výstřižky nejsou dekorací, ale plnohodnotným textem. Celkově různorodý obsah je uspořádán tak, že se velmi dobře čte, čtenář se jasně orientuje a rychle rozpozná, co je jakým typem informace.

Knihy o výtvarném umění

2. místo   

Autoři: Martin Dostál, Vladimír Kopecký, Petr Volf  
Název: Vladimír Kopecký: Bouře a Klid         
Nakladatelství: Jakub Sluka – Retro Gallery
Fotografie: kol. autorů
Grafická úprava: Adam Macháček, Mikuláš Macháček (Studio Zetzetzet)   
Tiskárna: Tiskárna Daniel
Počet stran: 270
Rozměr: 23 × 28 cm
Náklad: 1000     
Doporučená cena: 1400 Kč  
ISBN 978-80-260-6037-6

Reprezentativní monografie významného českého skláře, malíře a pedagoga Vladimíra Kopeckého vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Museu Kampa (duben–září 2014).

Hodnocení poroty:  
Kniha je vytvořena s rozmyslem a citem. Od prvních stránek se postupně proměňuje, nenudí, navozuje atmosféru, zároveň srozumitelně a čitelně předkládá informace. Oceňujeme, že práce s obsahem dává smysl, forma je informacím ušita na míru.

Knihy o výtvarném umění

3. místo  

Autor: Tomáš Pospiszyl      
Název: Asociativní dějepis umění
Podnázev: Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film)
Nakladatelství: tranzit.cz
Grafická úprava: Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř)
Tiskárna: Indigoprint
Počet stran: 208
Rozměr: 14,8 × 20,6 cm 
Náklad: 1400
Doporučená cena: 260 Kč     
ISBN 978-80-87259-28-3 

Publikace Tomáše Pospiszyla Asociativní dějepis umění je postavena na esejistické analýze děl významných, i když stále nedostatečně ceněných osobností českého a slovenského umění 50. až 70. let.

Hodnocení poroty:  
Odborná kniha, která má střízlivou a čistou formu. Dá se číst rychle a kdekoli, nechce být položkou v knihovně, ale užívanou publikací, ve které se nebojíte podtrhávat s obavou, že ji znehodnotíte. Paperback a učebnice dějepisu v tom nejlepším smyslu. Fotografie na obálce není prvoplánová, ale přímo navazuje na obsah. Není však překážkou, že případný nezasvěcený čtenář neví, co znázorňuje, a vnímá ji spíše jako výtvarný prvek.

Katalogy

1. místo
Cena Ministerstva kultury České republiky

Autorka: Kateřina Šedá 
Název: Everything is perfect
Podnázev: Los Altos World Records 2014  
Nakladatelství: Kateřina Šedá     
Ilustrace: kol. autorů 
Fotografie: kol. autorů
Grafická úprava: Adam Macháček    
Tiskárna: Didot
Počet stran: 541
Rozměr: 5,8 × 7,2 cm   
Náklad: 500
Doporučená cena: neprodejná publikace         

Kniha rekordů je završením netradičního projektu Kateřiny Šedé Everything is perfect, který výtvarnice vytvořila na pozvání SF MOMA v roce 2014 pro město Los Altos v Silicon Valley (Kalifornie, USA).

Hodnocení poroty:  
Katalog je skvělou součástí projektu Kateřiny Šedé. Kniha o všem nej ze života města Los Altos nemůže být jiná než nejmenší a nejtlustší. Kniha rekordů je zároveň přehledným, kvalitně nadesignovaným i vyrobeným souborem, který si hrdí majitelé obyvatelé Los Altos – spoluautoři obsahu – uloží doma do knihovny mezi ostatní populárně-naučné publikace nebo do své sbírky umění.

Katalogy

2. místo

Autoři: kol. autorů
Název: 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014. 19. 6. – 26. 10.
Podnázev: Grafický design, vzdělávání a školy
Nakladatelství: Moravská galerie v Brně       
Fotografie: Kamil Till, Andrea Velnerová, Jiří Thýn 
Grafická úprava: Johannes Breyer, Fabian Harb, Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško     
Tiskárna: Tiskárna Helbich
Počet stran: 245
Rozměr: 24 × 32 cm
Náklad: 1000
Doporučená cena: 500 Kč     
ISBN 978-80-7027-274-9 

Katalog klade důraz na metodiku výuky, a to prostřednictvím soutěžní přehlídky studentských prací a širokého spektra doprovodných výstav, odborných esejů, komentářů a diskusí s designéry a teoretiky.

Hodnocení poroty:
26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014

Sešit je přehledem, učebnicí i odbornou publikací. Přibližuje, jaké bylo Bienále v roce 2014 a také jací byli jeho kurátoři. Ti se podíleli na designu katalogu, a tak kniha jako celek zprostředkovává jejich přístup a osobnosti. Oceňujeme dynamiku obsahu, členění, práci s různorodým materiálem a zachycení atmosféry, volbu formátu a vazby. U první kapitoly by se dalo polemizovat, jestli je dostatečně přehledný způsob, jakým jsou uspořádány textové a obrazové části, které se k sobě vážou, ale v kontextu celé knihy a úrovně jejího designu to považujeme za věc názoru a rozhodnutí designérů. Katalog je výborným záznamem události i odbornou publikací.

Katalogy

3. místo  

Autorky: Marie Klimešová, Marie Bergmanová          
Název: Tanec v ruinách
Podnázev: Nálezy Jiřího Koláře
Nakladatelství: Arbor vitae
Fotografie: Oto Palán  
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa (2014 Designers)
Tiskárna: Indigoprint
Počet stran: 148
Rozměr: 16,5 × 24 cm
Náklad: 600
Doporučená cena: 390 Kč     
ISBN 978-80-7467-070-1 

Kniha přináší – symbolicky v roce stého výročí básníkova narození – výběr ze souboru nedávno objevených děl včetně těch z přelomu padesátých a šedesátých let.

Hodnocení poroty:  
Ocenili jsme dobrou návaznost na Jiřího Koláře a jeho výstřižky v podobě vrstvené obálky, divoké ořízky, vložených stránek různého formátu a použití více druhů papíru. Je sympatické, že tato hra není přehnaná a urputná. Kniha výborně funguje jako celek. Díky, že nevznikl žulový pomník!

Bibliofilie a autorské knihy

1. místo
Cena Ministerstva kultury České republiky

Autoři: Marek Ehrenberger, Zula Jura          
Název: Pajzle no. 1         
Nakladatelství: Żurek publishing  
Ilustrace: Marek Ehrenberger, Zula Jura 
Fotografie: Marek Ehrenberger, Zula Jura
Grafická úprava: Marek Ehrenberger, Zula Jura 
Tiskárna: Indigoprint, KudlaPress
Počet stran: 64  
Rozměr: 12,4 × 17,6 cm 
Náklad: 50
Doporučená cena: 370 Kč  

Publikace vznikla jako záznam vzájemně iniciovaného bádání grafické praxe Żurek v prostředí klasických pražských pajzlů a hostinců.

Hodnocení poroty:  
Česká kuchyně ve své nejlepší formě. Díky této knize se UHO stává nesmrtelným. Neuvěřitelně vtipné, podvratné, trefné a zároveň systematické představení české kuchyně současných vývařoven i normalizačních kuchařek. Kniha obsahuje propracované ilustrace mnoha stylů, různorodý textový i obrazovým materiál, využívá více metod tisku. Už po pouhém prolistování této knihy nikdy nebudete vnímat českou kuchyni stejně jako dřív.

Bibliofilie a autorské knihy

2. místo

Autor: Jan Čumlivski
Název: Simulator 1.0   
Podnázev: První publikace k Seznamu Povelů
Nakladatelství: Jan Čumlivski
Grafická úprava: Jan Čumlivski    
Tiskárna: xerox
Počet stran: 194
Rozměr: 21 × 29,7 cm
Náklad: 8  
Doporučená cena: 1000 Kč  

Z náhodných nálezů se Jan Čumlivski pokouší vytvořit nástroje, které – pokud existuje – odhalí Seznam Povelů a tím i Systém. Simulator 1.0 je prvním vedlejším výsledkem této práce.

Hodnocení poroty:  
Publikace k Seznamu Povelů je knihou, kterou snad umí číst nebo prožívat jen její autor. Ale možná je potřeba trochu trpělivosti a představivosti. Čtenář se může seznámit s tím, jak byla kniha napsána a sestavena, a přiblížit se tak k myšlení a prožívání jejího autora. Ať je tato kniha čímkoli, členy komise dostatečně zaujala a ocenili autorův přístup a způsob práce.

Bibliofilie a autorské knihy

3. místo  

Autorky: Klára Kolářová, Juliána Chomová      
Název: Magnus, year X91
Nakladatelství: KudlaPress  
Ilustrace: Juliána Chomová
Grafická úprava: Juliána Chomová
Tiskárna: KudlaPress
Počet stran: 72  
Rozměr: 17 × 23,5 cm
Náklad: 200
Doporučená cena: 400 Kč           

Příběh malého fiktivního města na severu, který mapuje osobní problémy obyvatel v době blížící se katastrofy. Grafická novela vznikla v spolupráci Juliány Chomové z UMPRUM se scenáristkou Klárou Kolářovou z FAMU.

Hodnocení poroty:
Komiks, který vytvořila studentka scenáristiky Klára Kolářová a studentka ilustrace Juliána Chomová, jsme ocenili jako profesionální práci, funkční poetický celek s kvalitním obsahem i ilustracemi a pečlivě vyrobenou knihu.

Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol
Cena Arna Sáňky

1. místo

Autor: Martin Pulicar
Název: Hic sunt leones
Nakladatelství: Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT
Grafická úprava: Martin Pulicar   
Tiskárna: Tiskárna Helbich
Počet stran: 132
Rozměr: 11 × 15 cm
Náklad: 300
Doporučená cena: neprodejná publikace

Autorská kniha mapující těžko přístupná místa v Brně. Neoficiálně první kniha v České republice na téma urban exploringu, která se jím sama stává součástí (sto knih náhodně schováno po městě).

Hodnocení poroty:  
Autor knihy Brno prolezl, nafotil, knihu napsal, nadesignoval. Udělal kus práce a to se cení. Nešel pouze po formě, ale dal si práci se shromážděním obsahu, který není jen tak do počtu. Je dobře, že tahle knížka o Brně vznikla. Obsah a forma jdou dobře dohromady, autor si prozkoušel sazbu, práci s různým typem obsahu. Smysluplná školní práce, kde forma neválcuje obsah.

Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

2. místo

Autorky: Andrea Jarošová, Zuzana Bramborová         
Název: Sofistikovaný had Arnold
Nakladatelství: Katedra scenáristiky a dramaturgie FAMU, Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM           
Ilustrace: Zuzana Bramborová
Grafická úprava: Zuzana Bramborová
Tiskárna: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Počet stran: 28  
Rozměr: 24 × 33,5 cm   
Náklad: 70
Doporučená cena: 160 Kč

Komiks popisující jeden večer hada Arnolda, který by vlastně nemusel vůbec být hadem. Kdyby měl nohy.

Hodnocení poroty:  

Byť někteří členové komise nebyli nadšeni z typu ilustrace, většina se shodla, že Arnold je skvělou ukázkou hledání vlastního rukopisu, zkoumání možností. Nemíří na jistotu. To se má na škole dělat! Oceňujeme také spolupráci studentů různých škol při tvorbě obsahu a designu.

Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

3. místo  

Autoři: Marek Šindelka, Nikola Logosová       
Název: Jaro
Nakladatelství: Katedra scenáristiky a dramaturgie FAMU, Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM           
Ilustrace: Nikola Logosová        
Grafická úprava: Nikola Logosová  
Tiskárna: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Počet stran: 20  
Rozměr: 22 × 31,5 cm   
Náklad: 50 
Doporučená cena: 400 Kč     

Volná adaptace stejnojmenné povídky ze souboru Zůstaňte s námi autora Marka Šindelky. Trojbarevný sítotisk. Každý výtisk je ručně vázán a signován. Křest komiksu proběhl na 4. ročníku akce Knihex.

Hodnocení poroty:  
Od textu až po tisk dobře zvládnuté. Spousta práce, kterou podnikli studenti dvou škol. Ceníme schopnost spolupracovat a pečlivou práci. 

Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

3. místo   

Autorka: Lucie Lučanská
Název: Jeptiše
Podnázev: Epický sešit na pokračování. Kapitola první: Řehole, kapitola druhá: Přechod přes Alpy.
Nakladatelství: Katedra scenáristiky a dramaturgie FAMU, Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM                 
Ilustrace: Lucie Lučanská
Grafická úprava: Lucie Lučanská
Tiskárna: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze         
Počet stran: 12  
Rozměr: 18,6 × 20,7 cm 
Náklad: 60
Doporučená cena: 200 Kč           

Dobrodružná autorská obrazová kniha. První dva díly ze tří. Tištěno technikou autorského ofsetu o třech barvách. Hlavní hrdinky: 2 jeptišky.

Hodnocení poroty:  
Tříbarevné Jeptiše v klášteře mlčí a mlčí. Smysl proto dává, že i příběh o jejich životě a cestě obsahuje minimum textů. Všechno odvyprávějí propracované ilustrace. Knihařské zpracování je nekomplikované, veškerá energie je napřena do vystižení osobností hlavních hrdinek, příběhu a atmosféry jejich života a poutě. Oceňujeme volbu tématu, pečlivou ilustrátorskou práci a osobitý styl autorky.

Cena Svazu polygrafických podnikatelů

1. místo uděleno tiskárně EUROPRINTY za knihu  

Editoři: Petr Kotyk, Světlana Kotyková, Tomáš Pavlíček    
Název: Hlučná samota    
Podnázev: Sto let Bohumila Hrabala, 1914–2014 
Nakladatelství: Mladá fronta      
Fotografie: kol. autorů
Grafická úprava: Luboš Drtina
Tiskárna: EUROPRINTY
Počet stran: 272
Rozměr: 23 × 28 cm
Náklad: 3000     
Doporučená cena: 649 Kč     
ISBN 978-80-204-3279-7 

Výpravná publikace o životě a díle nejznámějšího českého spisovatele Bohumila Hrabala. Vyšla u příležitosti stého výročí autorova narození.

Hodnocení technické komise:
Polygrafické zpracování na vysoké úrovni a obtížnosti, kvalitní tisk, náročnější knihařské zpracování (čtvercový formát, poloplátěná vazba, ražba).

Cena Svazu polygrafických podnikatelů

2. místo uděleno Tiskárnám Havlíčkův Brod za knihu

Autor: Ondřej Horák         
Název: Proč obrazy nepotřebují názvy
Nakladatelství: Labyrint/Raketa   
Ilustrace: Jiří Franta      
Grafická úprava: Štěpán Malovec   
Tiskárna: Tiskárny Havlíčkův Brod
Počet stran: 100 
Rozměr: 24 × 32,5 cm
Náklad: 2000     
Doporučená cena: 349 Kč     
ISBN 978-80-86803-28-9 

Vizuálně hravá kniha o moderním umění. Jako první publikace svého druhu představuje dětem nejvýznamnější období historie moderního výtvarného umění.

Hodnocení technické komise:
Polygrafické zpracování vazby má taktéž kvalitní zpracování a tisk, knížka je zajímavá také obsahově.

Cena Svazu polygrafických podnikatelů

3. místo uděleno tiskárně Indigoprint za knihu   

Editoři: Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas
Název: Otevři zahradu rajskou
Podnázev: Benediktini v srdci Evropy 800–1300
Nakladatelství: Národní galerie v Praze             
Grafická úprava: Jana Vahalíková (Studio Marvil)    
Tiskárna: Indigoprint
Počet stran: 495 
Rozměr: 22,5 × 29 cm   
Náklad: 1000     
Doporučená cena: 700 Kč     
ISBN 978-80-7035-550-3 

Katalog výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě.

Hodnocení technické komise:
Vazba je brožovaná, ale knihařské zpracování je náročné formátově a tloušťkou knihy.

Cena Svazu polygrafických podnikatelů

čestné uznání uděleno Tiskárnám Havlíčkův Brod za knihu

Autor: Jiří Kolář
Editor: Petr Šrámek    
Název: Co by sis přál  
Nakladatelství: Albatros
Ilustrace: David Böhm       
Grafická úprava: Marek Meduna
Tiskárna: Tiskárny Havlíčkův Brod 
Počet stran: 80  
Rozměr: 19,5 × 25,5 cm 
Náklad: 1500     
Doporučená cena: 249 Kč     
ISBN 978-80-00-03793-6 

Výbor z díla Jiřího Koláře (1914–2002) sestavil ke stému výročí jeho narození Petr Šrámek a ilustroval David Böhm. Kniha je třetím svazkem edice Stoletý kalendář.

Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar za ilustrace  

udělena Renátě Fučíkové za knihu
Název: Hus a Chelčický
Podnázev: Příběh jejich doby
Nakladatelství: Práh   
Ilustrace: Renáta Fučíková
Grafická úprava: Filip Heyduk (Heyduk, Musil & Strnad)
Tiskárna: Europrint    
Počet stran: 104
Rozměr: 19 × 23 cm
Náklad: 1500     
Doporučená cena: 349 Kč     
ISBN 978-80-7252-506-5 

Na pozadí velkých dějinných událostí kniha seznamuje s učením Jana Husa i Petra Chelčického, s vývojovými peripetiemi husitství i s osudy úplně obyčejných lidí. Vychází rok před 600. výročím upálení Jana Husa.

Hodnocení SČUG Hollar:
Tato hollarovská cena se udílí za mimořádné ilustrace, kterými Renáta Fučíková dotvořila vlastní text určený starším dětem. Bohatou škálou kreslířsky a koloristicky nápaditých obrazů rozvádí dějepisné téma do vizuální podoby, a dokonale tak plní naučné i estetické poslání. Její styl promyšleně navazuje na bohatou tradici české dětské ilustrace minulého století. Je založen na fantazii, kreslířské poctivosti a sdílnosti. Je osobitý a současný bez jakéhokoli pitvoření.

Cena Vojtěcha Preissiga (Spolek českých bibliofilů)

udělena Martinu Dyrynkovi za knihu
Autor: Bohumil Hrabal
Název: Kouzelná flétna
Nakladatelství: MD ateliér grafického designu 
Ilustrace: Alena Bílková          
Grafická úprava: Martin Dyrynk
Tiskárna: Europrint
Počet stran: 24  
Rozměr: 30 x 21 cm
Náklad: 113
Doporučená cena: 1100 Kč  

Soukromá novoroční bibliofilská edice Slza, sv. 30 (vydáno ke 100. výročí narození B. Hrabala).

Hodnocení Spolku českých bibliofilů:

Publikace Kouzelná flétna nese všechny znaky vyzrálé bibliofilie, zejména typografickou úpravou a výběrem písma, volbou papíru a formátu, neobvyklým řešením knihařské technologie a celkovým klasickým pojetím kulturní knihy.

Cena tvůrci do 30 let

udělena grafikům Janu Brožovi a Michalu Landovi za knihu:
Autoři: Pavel Sterec, Ondřej Dadejík
Název: Druhá příroda / Second Nature          
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze   
Ilustrace: Jan Brož, Michal Landa (Parallel Practice)
Grafická úprava: Jan Brož, Michal Landa (Parallel Practice), Jan Horčík (typografie)   
Tiskárna: T. A. Print  
Počet stran: 128
Rozměr: 16.4 × 20,6 cm 
Náklad: 300
Doporučená cena: 300 Kč     
ISBN 978-80-86863-86-3 

Kniha se zabývá fenoménem „politizované“ přírody. Pojednává o lesích, které byly navrženy a vysazeny člověkem jako památníky či monumenty, a o hranicích mezi samorostlým a lidským.

Hodnocení poroty:  
Kniha, která je ztělesněním intenzivní spolupráce mezi autory obsahu a designéry. Jednoduchá a čistá práce se souvislým textem a citlivé vyřešení dvojjazyčnosti se potkává s ilustracemi, které jsou svébytnou interpretací tématu – jak obsahem, tak formou. Autoři designu, typografie a ilustrací nejsou prvoplánoví, chytře a provokativně reagují na téma a obsah publikace. Rozhodně nehrají druhé housle, jsou autorům obsahu rovnocennými výraznými partnery.

Cena TypoDesignClubu za grafické zpracování udělena Jakubu Koroušovi a Adamu Uchytilovi za knihu:

Autorka: Lucie Stejskalová        
Název: Myslet město 
Podnázev: Současné městské strategie
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze   
Fotografie: Alžběta Brůhová, Josef Čančík, Noro Gafrik    
Grafická úprava: Jakub Korouš, Adam Uchytil   
Tiskárna: T. A. Print  
Počet stran: 284 
Rozměr: 15 × 21 cm     
Náklad: 700      
Doporučená cena: 350 Kč     
ISBN 978-80-86863-47-4 

Kniha se zabývá způsoby řízení a organizace města, kontextem místa, měřítkem zásahů a otázkou času. Témata jsou představena na případových studiích z různých světových měst – Curitiby, Londýna…

Hodnocení TypoDesignClubu:
Za odvahu až drzost, s jakou vysadili úvodní a závěrečné texty přehledně koncipované publikace. Kniha obsahuje bohatě strukturované informace, které se autorům podařilo přehledně seřadit v přesvědčivý celek.