Laureáti Trienále 1971–2020

1971–1989

Ceny se neudělovaly, byla vytvořena kolekce z ex libris autorů, přihlášených do výstavy. Kritériem pro výběr byla umělecká kvalita exponátů. Veškerou dokumentaci k I. – VI. přehlídce tvoří pouze seznam vystavených výtvarníků.  

Kompletní seznam účastníků a oceněných trienálních přehlídek v Chrudimi 1971–2014 ke stažení zde.