2010

200 dm3 dechu. Petr Nikl: Dialog s maminkou

31. 3. 2010 – 30. 5. 2010
letohrádek Hvězda

Autoři: Petr Nikl, Tereza Bruthansová
Spolupráce: Arbor Vitae Societas, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Jedním ze základních inspiračních zdrojů poetiky výtvarníka a divadelníka Petra Nikla byla bezesporu tvorba jeho matky Libuše Niklové (1934–1981), vynikající designérky hraček. Souběžně s její retrospektivou v Uměleckoprůmyslovém museu Nikl představil v letohrádku Hvězda svou vlastní tvorbu plnou fantazie a vynalézavosti, která se jeví jako nekonečná ozvěna maminčina díla. Tvorba Libuše Niklové ve své době svou originalitou dalece předčila běžnou hračkářskou produkci nejen v tuzemsku, ale i ve světě. Její hračky dosud působí velkou radost jak dětem tak dospělým. Podobně oslovuje svět malých i velkých Petr Nikl. V letohrádku Hvězda povede svůj umělecký dialog s maminkou prostřednictvím svých obrazů, kreseb, ilustrací a loutek. 

 

obrazek