Netušený prostor na pomezí krajiny a duše

20. 9. 2013 – 31. 10. 2013 letohrádek Hvězda Autorka: Petra Patlejchová Spolupráce: Akademie výtvarných umění v Praze Připouští si současný člověk vliv krajiny na své vědomí? Je toho stále schopen anebo pod vlivem Doby moderní se potřeba souznít s přírodou či sám se sebou už vytratila? Václav Cílek, patron výstavy, tvrdí, že se tak děje neustále a leckdy nepozorovaně. Spojitost krajiny…

Freud - Psychoanalysis - Surrealism

31. 7. 2013 – 2. 8. 2013 PNP – Malá výstavní síň Autorka: Alena Petruželková  

Výstava k 60. výročí PNP

9. 7. 2013 – 31. 12. 2013 PNP – chodba knihovny Autorka: Růžena Hamanová Výstava věnovaná 60. výročí založení PNP zahrnuje stručný přehled dějin instituce. V prvním období 1953–1963 je reflektován vznik instituce a stálé expozice, v druhém období 1964–1973 se formují jednotlivá oddělení, je založen sborník Literární archiv, v uvolněné politické atmosféře probíhá různorodá výstavní a…

Josef Váchal – Alexej Remizov: umění jako hra

18. 5. 2013 – 14. 6. 2013 Ústav ruské literatury (Puškinův dům) RAV, Rusko Autor: Jiří Olič Projekt konfrontoval výtvarné a literární dílo Josefa Váchala a Alexeje  Remizova, dvou umělců a spisovatelů, které spojuje jejich umělecká mnohostrannost i nezakotvenost v jednom uměleckém oboru. Na výstavě, která se soustřeďovala na momenty hry, mystifikace a parodie v díle obou umělců, byly…

Nejkrásnější české knihy roku 2012

25. 4. 2013 – 12. 5. 2013 PNP – Malá výstavní síň 27. 11. 2013 – 1. 6. 2014 Národní technické muzeum Autoři: Vladimíra Hoštová, Radim Peško Spolupráce: Ministerstvo kultury ČR    

Divadelní vlak do Prahy

16. 4. 2013 – 30. 4. 2013 Pedagogické muzeum Bělehrad, Srbsko Výstava Divadelní vlak do Prahy / Позоришни воз за Праг připravená Českou besedou Bělehrad v prostorách bělehradského Pedagogického muzea mapovala především divadelní činnost Čechů v Bělehradě do první světové války. Bělehradští Češi již v roce 1869 založili spolek Česká beseda, který byl v roce 1885 transformován do českého…

Michal Singer – Argonauti

letohrádek Hvězda 3. 4. 2013 – 19. 5. 2013 Autorka: Vilma Hubáčková Výstava představila novinky z tvorby Michala Singera, autora zastoupeného ve sbírkách PNP. V roce 2012 vytvořil velký cyklus prořezávaných papírů na téma Argonautika. Podnět vzešel z nakladatelství Argo, které připravilo nové vydání stejnojmenného eposu od Apollónia Rhódského. Od Singera nelze očekávat běžné pojetí…

Pavel Nešleha – Možnosti zobrazení

1. 3. 2013 – 6. 4. 2013 Galerie VŠUP Autorka: Mahulena Nešlehová Malíř Pavel Nešleha (1937–2003) patří k výrazným osobnostem generace šedesátých let a k názorovému okruhu umělců pražských neveřejných Konfrontací roku 1960. Jeho tvorba je mnohostranná a ideově bohatá. Zahrnuje malbu, grafiku, kresbu, objekty, environmentální projekty a fotografie. Výstava, nazvaná podle umělcova obrazu,…

Místo pro imaginaci

31. 1. 2013 – 2. 4. 2013 Pražský dům v Bruselu, Belgie Autorka: Vilma Hubáčková Výstava představila reprezentativní soubor českých autorských knih, ale také bibliofilií a ilustrací, které vznikly v časovém horizontu od 70. let 20. století do současnosti. Věnovala se období, kdy došlo k výraznému rozvoji uvedeného oboru. Celá kolekce pochází ze sbírek Památníku národního písemnictví. Sbírka…