24. 9. 2017

Péče o novodobé knihovní fondy

Dne 10. října 2017 se v Památníku národního písemnictví uskuteční konference zaměřená na péči o novodobé knihovní fondy, kde budou prezentovány výsledky pětiletého NAKI projektu s názvem „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie“ a to jak teoretické poznatky, tak i praktické ukázky postupů, technologií a materiálů. Jak se v praxi ukazuje, novodobé knihovní…

25. 5. 2017

KNIŽNÍ KULTURA 19. STOLETÍ

Ve dnech 20. – 21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století. Konference je pořádána při příležitosti 220. výročí založení největší mimopražské tiskárny 19. století - Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci. Volně navazuje na…

11. 3. 2017

Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche)

Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 se bude konat 5. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí  „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“. Pořádají jej Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.…

8. 3. 2017

S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.

Odborná konference Univerzity Pardubice a Památníku národního písemnictví.