Komentovaná prohlídka výstavy Z rodinného alba

8/9/2019

17.30
Doprovodný program k výstavě Z rodinného alba

Vstup volný

Komentovaná prohlídka výstavy Z rodinného alba

Komentovaná prohlídka Z rodinného alba: Příběhy československého kulturního sbližování s autorkou výstavy, kulturoložkou Monikou Kaprálikovou.

8. září 2019 | 17.30 | vstup volný

Dernisáž výstavy o česko-slovenských vztazích v průběhu 19. století do roku 1939 doprovodí komentovaná prohlídka s autorkou projektu.

Mgr. Monika Kapráliková, PhD. (*1979) pochází ze slovenského Martina. Absolvovala kulturologii a historii na Filozofické fakultě v Bratislavě. V roce 2010 obhájila dizertační práci na téma vlivu vitalismu na publicistiku Jána Smreka, která vyšla rozšířená i knižně pod názvem Za hranice provincie: Ján Smrek a jeho E/lán.

Prohlídka je vhodná i pro děti u vchodu do letohrádku připraveny pracovní listy, které je provedou celou výstavou Z rodinného alba a nenásilnou formou představí kulturní blízkost Čechů a Slováků.

Více informací na facebooku události.