4. 11. 2019

Výtvarné a básnické dílo Josefa Honyse

Srdečně zveme na literární večer plný tvorby experimentálního básníka a výtvarníka Josefa Honyse (1919–1969). Večerem bude provázet autorova dcera Daniela Radecký. Těšit se můžete na přednášku a seznámení s dílem Josefa Honyse, čtení ukázek poezie i rozbor výtvarného díla. 

14. listopadu 2019 | 18.00 | Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6

Experimentální tvorbou se Josef Honys zabýval již od druhé poloviny 30. let. V průběhu let šedesátých začal spolupracovat se skupinou Křižkovatka a v této době vytvořil svá stěžejní díla: koláže, asambláže, seriáže, alchymáže, básně-obrazy. Zapisoval surrealistické záznamy hypnagogických vizí a zaměřoval se na deformaci různých typů písma a vytváření písma nového. 
Ve výtvarném díle se zaměřoval na fenomén čáry a její determinaci. Ve své tvorbě spojoval výtvarné umění s poezií do nového pojetí vizuality, svým dílem se propojil s evropskou i světovou avantgardou, které obohatil o velice originální prvky.

Více informací na facebooku události

antispam