9. 9. 2016

Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví

Grant Maďarsko Nositel grantu: Filozofická fakulta Budapešťské univerzity Řešitel: M. Sládek Doba trvání projektu: od 2013 do 2017 Cílem projektu je sepsat hungarika ve sbírkách Literárního archivu Památníku národního písemnictví (ve zpracovaných a dle možností i v nezpracovaných fondech), vydat soupis těchto hungarik, a tím usnadnit bádání českých a maďarských badatelů zabývajících se…

9. 9. 2016

Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02R057 Nositel grantu: Památník národního písemnictví Řešitel: M. Kuthanová Doba trvání projektu: od 2016 do 2018 Cílem projektu je prohloubení a rozšíření výsledků dosavadního bádání o tématu prostřednictvím základního výzkumu v archivech, muzeích, galeriích, ale i soukromých sbírkách především na českém území. Komplexní přístup k interpretaci…

9. 9. 2016

Josef Portman (1893–1968). Regionální osobnost s evropským přesahem

Projekt GA ČR, reg. č.: 16-05789S Nositel grantu: Památník národního písemnictví Řešitel: V. Hubáčková Doba trvání: od 2016 do 2019 Cílem projektu je výzkum, odborné zpracování a digitalizace fondu Josefa Portmana, jehož podstatná část je uložená v oddělení uměleckých sbírek PNP. V rámci projektu bude objasněna historie Portmanovy sbírky a jejích souvislostí s Karáskovou galerií. Na základě…