2019

Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví

Grant Maďarsko
Nositel grantu: Filozofická fakulta Budapešťské univerzity
Řešitel: M. Sládek
Doba trvání projektu: od 2013 do 2017

Cílem projektu je sepsat hungarika ve sbírkách Literárního archivu Památníku národního písemnictví (ve zpracovaných a dle možností i v nezpracovaných fondech), vydat soupis těchto hungarik, a tím usnadnit bádání českých a maďarských badatelů zabývajících se česko-maďarskými vztahy a kontakty. Výsledkem bude tištěný soupis v české a maďarské verzi. Zvláštní pozornost je věnována osobním fondům Arno Krause, Františka Brábka, Karla Krejčího, fondu Svazu československých spisovatelů. Součástí soupisu budou na základě požadavků maďarské strany i slovacika vzniklá před rokem 1918, soupis hungarik se tak může stát základem pro stále chybějící soupis slovacik ze sbírek LA PNP.