Odborná literatura

***UZSI-VYBER***

Odborná literatura, užší výběr

Dita P. Dětem
Dita Pecháčková

National Letters
Letterbooks – Marek Nedelka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Sídliště Ďáblice
Spolek přátel sídliště Ďáblice

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Národní památkový ústav

Ženy o ženách
wo-men, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Krásná literatura

***UZSI-VYBER***

Krásná literatura, užší výběr

Big Joe
Take Take Take, Vyšehradskej jezdec

Čtyři knihy
Host, Druhé město

Houby z Yuggothu
Volvox Globator

Po troškách
Větrné mlýny

Wenjack
Baobab

Literatura pro děti a mládež

***UZSI-VYBER***

Literatura pro děti a mládež, užší výběr

A jako Antarktida
Labyrint / Raketa

Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové
Meander

Atlas opravdových příšer
Labyrint / Raketa

Ó, ó, ó, vajíčko!
65. pole

To je Jeruzalém
Baobab

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

***UZSI-VYBER***

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, užší výběr

Alef, bet, teď!
Xao

Metafora a médium
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Můj atlas hub
Zuzana Šuleková – Pipasik

SHIT TITS FUCK CUNT
Deset Deka Dekadence

Šok! Hrůza! Média!
CPress

Knihy o výtvarném umění

***UZSI-VYBER***

Knihy o výtvarném umění, užší výběr

LITERATURA
Revolver Revue

Název knihy, autor názvu
UMPRUM, Moravská galerie v Brně

RAT ART
Roman Franta, Galerie Havelka

Svoboda + Palcr: Vidět sochy
Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR

Šílený Hedvábník
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Nakladatelství Slovart

Katalogy

***UZSI-VYBER***

Katalogy, užší výběr

1989
Národní galerie Praha

EXTYPO
Arbor Vitae

KRAJINOW
Muzeum umění a designu Benešov

Kuna nese nanuk
Nadační fond 8smička

Myšlenková dílna / Think Shop
Designcité+

Bibliofilie a autorské práce

***UZSI-VYBER***

Bibliofilie a autorské práce, užší výběr

První poslední
Kateřina Šedá

Squadron
BiggBoss

Střepník
Mikoláš Axmann

Šumperák
POSITIF

Vzpoura sládků
Teapot

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

***UZSI-VYBER***

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol, užší výběr

Hobit
kolektiv studentů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Přichází jaro
Ilja Bazhanov, Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Není drak jako drak
Jana Náhliková, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů

***UZSI-VYBER***

Cena Vojtěcha Preissiga, užší výběr

J. A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, Práh 2019.
Ilustrováno kolážemi Miroslava Huptycha. Mimo běžný náklad vydáno 100 číslovaných exemplářů se signovanou litografií M. H. 

O. Březina, Ruce, Nakladatelství Vyšší odborné školy grafické 2019.
Absolventská práce Andreje Kučery, 5 exemplářů na Simili Japanu s 5 barevnými mezzotintami.

G. Apollinaire, LE BESTIAIRE, Kunštát PRO FUTURO 2019.
Původní francouzský text spolu s českým a slovenským překladem. Sto číslovaných exemplářů svázal do celokožené vazby knihvazač Jiří Fogl. Ve frontispisu barevná litografie Pavly Dvorské a její ilustrace u každé básně.

V. Effenberger, Vzpoura sládků, Teapot 2019.
Ilustrováno signovanými barevnými litografiemi Jana Švankmajera. Vyšlo jako 5. sv. edice Bonaventura.

 

Při posuzování, kterému z titulů udělit cenu, zástupci SČB dospěli k názoru, že ani jeden z kandidátů na udělení Ceny V. Preissiga nedosahuje svou bibliofilskou úrovní kvality hodné ocenění výše uvedenou cenou, a proto se rozhodli v tomto roce soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019 cenu neudělit.

Petr Ladman, předseda SČB