O metodickém centru

Projekty

Průvodce muzejními a galerijními knihovnami ČR

Předkládaná publikace, kterou vydává Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea Památníku národního písemnictví (MC PNP) ve spolupráci s Knihovnickou komisí Asociace muzeí a galerií (AMG), je koncipována jako informační příručka a zároveň propagační publikace pro odbornou i širší veřejnost. Cílem je prezentovat základní údaje o těchto knihovnách, představit jejich služby, digitální knihovny a online katalogy a rovněž prezentovat jejich odborné, regionální, historické a speciální fondy včetně vybraných unikátů.

 

Portál literárních muzeí a památníků v ČR www.literarnimuzea.cz

Portál literárních muzeí a památníků funguje od roku 2016. Původním cílem projektu bylo  soustředit a zpřístupnit na jednom místě informace o literárních muzeích a dalších paměťových místech spojených s literární historií na území ČR. Struktura portálu byla přizpůsobena požadavku vyhledávání podle literárních osobností, alternativní možností pro orientaci na portálu jsou místa na mapě. K muzeím a památníkům postupně přibývají sepulkrální památky (hroby, pamětní desky) a memorabilia. Uživatelsky vstřícný přístup k informacím na portálu usnadňuje orientaci na interaktivní mapě rovněž zahraničním zájemcům, pro něž je portál přeložen do angličtiny. Dlouhodobým cílem portálu je zvyšování zájmu české i zahraniční veřejnosti jak o „stopy“, dochované na místech paměti (předměty dokumentující informace o autorovi a jeho díle), tak o topografii české literární historie.