Workshop Příprava textů v literární expozici

Ve spolupráci se sdružením pro interpretaci místního dědictví SIMD se 9. 12. 2019 uskutečnil workshop na téma: Interpretační plánováníjako základ smysluplného zadání – společná práce na expozici Tvorba sdělení jako klíče ke kvalitní expozici Fakta a významy – vrstvení informací, jak můžeme návštěvníkům pomoci pochopit sdělení expozice

Edukace

Metodika edukace v literárních muzeích byla tématem přednášky na celostátním semináři Knihovnické komise AMG ČR 3.–5. 9. 2019 v Opavě.