Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

4/5/2021 – 31/10/2021
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Otevřeno denně mimo pondělí
(květen–říjen) 10.00–18.00
Poslední vstup do letohrádku Hvězda 45 minut před zavírací dobou

Vstupné
ZÁKLADNÍ: 90 KČ
SNÍŽENÉ: 55 KČ
RODINNÁ VSTUPENKA: 180 KČ
ORGANIZOVANÉ SKUPINY, ŠKOLNÍ PROHLÍDKY (ZŠ, SŠ, VŠ, SENIOŘI): 55 KČ/OSOBA
ZDARMA: DĚTI DO 6 LET, OSOBY ZTP A ZTP/P, DRŽITELÉ PRŮKAZŮ AMG A ICOM, DOPROVOD SKUPIN ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POSLEDNÍ VSTUP DO LETOHRÁDKU HVĚZDA 45 MINUT PŘED ZAVÍRACÍ DOBOU.

DNY VOLNÉHO VSTUPU 2021:
4. 5.–⁠16. 5.
18. 5. Mezinárodní den muzeí a galerií

Upozornění: Na pokladně letohrádku je možná pouze platba v hotovosti.

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Stálá expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda vznikla na podzim roku 2017
u příležitosti kulatého výročí příchodu Ferdinanda II. Tyrolského do Čech.

Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR,  představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Expozice v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě
16. století.

Návštěvníci si mohou prohlédnout historické plány a fotografie letohrádku a obory Hvězda, originály i odlitky antických děl či dobové předměty spojené s dvorskou zábavou a lovem. Součástí výstavy je i pracovní list pro děti, který představuje expozici zábavnou a hravou formou.