Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

1/4/2022 – 30/10/2022
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Otevřeno denně mimo pondělí
(duben–říjen) 10.00–18.00
Poslední vstup do letohrádku Hvězda 45 minut před zavírací dobou

VSTUPNÉ
ZÁKLADNÍ: 120 KČ
SNÍŽENÉ: 70 KČ
RODINNÁ VSTUPENKA: 250 KČ
ORGANIZOVANÉ SKUPINY, ŠKOLNÍ PROHLÍDKY (ZŠ, SŠ, VŠ, SENIOŘI): 60 KČ/OSOBA

ZDARMA: DĚTI DO 6 LET, OSOBY ZTP A ZTP/P, DRŽITELÉ PRŮKAZŮ AMG A ICOM, DOPROVOD SKUPIN ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY S UKRAJINSKÝM PASEM ČI OP

Mimořádné otevření o svátcích 2022
​15. 4. Velký pátek
5. 7. Den věrozvěstů
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. Den české státnosti, státní svátek
28. 10. Den vzniku československého státu

Dny volného vstupu 2022
18. 5. Mezinárodní den muzeí
1. 6. Mezinárodní den dětí
17. 9. Den evropského dědictví
28. 9. Den české státnosti, státní svátek
28. 10. Den vzniku československého státu

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Stálá expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda vznikla na podzim roku 2017
u příležitosti kulatého výročí příchodu Ferdinanda II. Tyrolského do Čech.

Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR,  představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Expozice v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě
16. století.

Návštěvníci si mohou prohlédnout historické plány a fotografie letohrádku a obory Hvězda, originály i odlitky antických děl či dobové předměty spojené s dvorskou zábavou a lovem. Součástí výstavy je i pracovní list pro děti, který představuje expozici zábavnou a hravou formou.