Ve spolupráci: František Skála a jiné práce

4/5/2021 – 29/8/2021
Dům u Kamenného zvonu

Galerie hlavního města Prahy

Kurátor: Zdeněk Freisleben

František Skála: Baba Jaga Kostlivá noha, 2011, akvarel, pastelka František Skála: Baba Jaga Kostlivá noha, 2011, akvarel, pastelka

Výstava František Skála a jiné práce je z větší části věnována jeho ne vždy známé knižní ilustrační tvorbě. Během své dosavadní práce se František Skála věnoval ilustracím od dětských knih přes vědecké publikace až po fotografické komiksy a autorské knihy, a to s užitím různých výtvarných technik. Výstava se svou formou prolíná i s řadou dalších aspektů, které souvisejí jak se sochařskou, tak i s malířskou prací či s performancemi Františka Skály. Ve své linii se tak jedná o mimořádnou retrospektivu ilustrátorských děl, která ukazuje zároveň přesahy a rozmanitost autorovy umělecké tvorby.

Výstavu pořádá GHMP v Domě u Kamenného zvonu ve spolupráci s PNP.

Rozhovor Z. Freislebena s Františkem Skálou o připravované výstavě v časopisu QARTAL 02.

Více informací k výstavě a připravovanému doprovodnému programu najdete v přiložené tiskové zprávě.