PhDr. Lucie Tučková, PhD.
vedoucí / kulturní projekt
linka: –
tel.: +420 770 197 266
e-mail: petrkov@pamatnik-np.cz

Bc. Stanislav Hausvater
Správce památkového objektu
linka: –
tel.: 778 883 843, 565 383 430
e-mail: hausvater@pamatnik-np.cz

Milan Klofáč
technicko-koordinační pracovník
linka: –
tel.: 771 258 874
e-mail: klofac@pamatnik-np.cz

Karel Kumštar
Technický pracovník
linka: –
tel.: 778 883 844
e-mail:

Hana Beránková
administrativní pracovnice
linka:
tel.: 565 383 430
e-mail: berankova@pamatnik-np.cz