Ve spolupráci: Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020

14/7/2021 – 3/10/2021

Historická budova Národního muzea

Ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea

Ve spolupráci: Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020

Ex libris (knižní značka) je malý grafický lístek obvykle vlepovaný do knihy, jehož účelem je označit, komu kniha patří nebo ze které knihovny pochází. Výstava Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020, kterou připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, představuje především to nejlepší ze současné české tvorby. Celkem na výstavě můžete zhlédnout 126 drobných grafik od 46 různých autorů. Uvidíte mimo jiné i práci deseti výtvarníků, kteří získali ocenění na přehlídce současné české tvorby ex libris za roky 2018–2020, která již po šestnácté přinesla možnost sledovat vývoj v oblasti tradičních grafických technik i hledání nových postupů u technik moderních, proměny uměleckých tendencí a ikonografických trendů. Neoceněné práce je pak možné vidět prostřednictvím virtuální prohlídky dostupné přímo ve výstavě pomocí speciální dotykové obrazovky či na webových stránkách virtuální výstavy Trienále českého ex libris 2020.

Grafiky v rámech doplňuje také instalace trojrozměrných exponátů přibližující podstatu grafikovy práce. Tedy s čím grafik pracuje (nástroje), jaký materiál používá (štočky) a jak vypadá výsledný tisk. K původnímu účelu ex libris, tedy označit vlastníka knihy, odkazují ukázky užitých ex libris. Jedno z nich je například přímo vmalované do knihy Josefem Váchalem pro Hanku Mackovou a nechybí ani jeden vzácný originální návrh ex libris s opravami.

Soutěžní přehlídky Trienále českého ex libris se konají již padesát let, od roku 1992 se tak děje pod patronací PNP. V roce 2020 k soutěži přistoupila jako partner Knihovna Národního muzea, která spravuje druhou největší sbírku ex libris v republice. Ve svých fondech uchovává přes sto tisíc knižních značek, z nichž nejstarší pochází z 16. a 17. století.

Více informací k výstavě a vstupenkám najdete zde