9. 9. 2016

Od pramene k edici. Zpřístupnění fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02H033 Nositelé grantu: Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Řešitel: T. Pavlíček (za PNP), J. Flaišman (za ÚČL AV ČR) Doba trvání projektu: od 2016 do 2020 Web Cílem projektu je zpracování a internetové zpřístupnění reprezentativního výboru archivních fondů předních osobností české literatury 19. a…