Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

4/5/2021 – 7/11/2021

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Stálá expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda vznikla na podzim roku 2017
u příležitosti kulatého výročí příchodu Ferdinanda II. Tyrolského do Čech.

Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR,  představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Expozice v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě
16. století.

Návštěvníci si mohou prohlédnout historické plány a fotografie letohrádku a obory Hvězda, originály i odlitky antických děl či dobové předměty spojené s dvorskou zábavou a lovem. Součástí výstavy je i pracovní list pro děti, který představuje expozici zábavnou a hravou formou.