Ve spolupráci: Božena Němcová. Osobnost – dílo – mýtus

20/1/2022 – 19/3/2022
Národní knihovna ČR

Ve spolupráci: Božena Němcová. Osobnost – dílo – mýtus

Den před 160. výročím úmrtí Boženy Němcové byla v pražském Klementinu zpřístupněna výstava, která ji představuje ve vzájemném napětí známých biografických reálií, literárního díla a jeho pozdějšího fungování v české kultuře i ohlasu ve světě. Na osmnácti panelech můžete až do 19. března 2022 nahlédnout nejen do více či méně známých zákoutí života a díla Boženy Němcové, ale i do rukopisů, které dosud nebyly vydány. Projdete se kulturní krajinou Babiččina údolí a navštívíte místa, kde autorka žila nebo trávila čas na cestách. V neposlední řadě se výstava zabývá vznikem a proměnami kultu Boženy Němcové, překlady a přijetí jejích děl v zahraničí nebo ohlasy ve výtvarném umění, na divadle, ve filmu či v hudbě.

„Přes všechnu pozornost, kterou Boženě Němcové a jejímu dílu věnovala věda, přes zpracování jejích životních i literárních osudů v mnoha článcích a uměleckých dílech, přes moderní edice jejích prací – naposledy objemnou čtyřsvazkovou korespondenci – zůstávají její život a dílo předmětem výkladů. Jednu jedinou odpověď nenabízí ani tak často opakovaná otázka: Proč by si měl dnešní člověk přečíst Babičku? A nejlépe v kolika letech? O jediný možný výklad neusiluje ani tato výstava. Za cíl si naopak klade upozornit na množství představ, které se v průběhu dvou staletí s Němcovou spojily, na to, z čeho tyto představy vycházely a na jejich hodnoty, a přiblížit vám nový zážitek s jejím dílem.“

20. 1. – 19. 3. 2022 
Národní knihovna ČR, výstavní chodba v přízemí (vchod A)

Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK

Výstavu k výročí úmrtí Boženy Němcové připravily Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Památník národního písemnictví a Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Autoři výstavy: Dalibor Dobiáš, Yvetta Dörflová, Michal Fránek, Ladislav Futtera, Milan Horký, Václav Maidl, Petr Nejedlý, Lucie Saicová Římalová ve spolupráci se Zuzanou Urválkovou a Kateřinou Vonkovou

Více informací najdete zde.