Komentovaná prohlídka výstavy SETINY

12/6/2022
Letohrádek Hvězda

15.00–16.30

Komentovaná prohlídka výstavy SETINY

| DOPROVODNÝ PROGRAM | 12. 6., 15.00–16.30 | letohrádek Hvězda

Komentovaná prohlídka výstavy SETINY – Bohumila Grögerová s kurátorkou Hanou Novákovou.
Vstupné 120/70 Kč

Kdyby se na své výstavě-oslavě mohla Bohumila Grögerová ocitnout, kdyby si mohla vybrat, nepochybně by raději než rekapitulaci svého života a tvůrčího díla potkala něco nečekaného, něco, co bude pracovat s nějakým smělým, jí neznámým vynálezem (v našem případě je to fotochromatický jev, použitý na záslepkách chodeb v centrální místnosti v prvním patře), nebo alespoň s nějakou důslednou metodou – nejenom hrou na metodu (skladebné postupy matematika Milana Guštara v horním patře letohrádku, v tzv. Hodovní síni). Stejně tak je prvním i posledním přáním každého spisovatele, aby byl především čten. Pokusili jsme se naplnit obé – v přechodném hvězdicovitém chrámu těla, v němž jsme byli na chvíli „kostelníci, varhaníci, faráři i svíčkové báby“. Co a jak si z předkládaného vezme divák či čtenář, spoluutváří ale vždy on sám. Slovy Bohumily Grögerové: „Je to vaše fantazie, vaše představivost, vaše úmysly: vezměte si ze mě, co se vám hodí.“ 

Hana Nováková