10. 7. 2017 M. Lupínková, P. Muchka (edd.): Literární paměť ve středních Čechách

M. Lupínková, P. Muchka (edd.): Literární paměť ve středních Čechách

Sborník představuje příspěvky z kolokvia Literární paměť ve středních Čechách. Publikaci vydalo Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea.