2. místo

Autor/ka: Ondřej Horák
Název: Průvodce neklidným územím III: Příběhy česko-slovenské fotografie

Knižní úprava / Book design: Matěj Hanauer, Petra Roubalová, Renata Hovorková (Studio DIP)
Ilustrace / Illustrations: Lucie Šťastná
Editoři / Editors: Petra Nováková, Ondřej Kavalír
Nakladatelství / Publisher: Labyrint
Tisk / Print: Finidr
Písmo / Typeface: Option
Strany / Pages: 264
Rozměr / Size: 24 × 33 cm
Doporučená cena / Recommended price: 795 Kč
ISBN 978-80-88378-12-9

 

Průvodce neklidným územím československé fotografie je příjemně neklidný. Publikace středního formátu seznamuje čtenáře s klíčovými osobnostmi a směry fotografických technik od poloviny devatenáctého století do současnosti. Ačkoli je každá strana řešena individuálně a obsah rád opouští formát, kniha drží díky decentní barevnosti a jednotným grafickým principům opticky pohromadě. Jednotlivé kapitoly doplňují komiksy Lucie Šťastné, které se vrací formou originálních fotokoláží k vybraným tématům. Kratší bloky vzdušně řešené sazby na neběleném přírodním papíře neunaví oči a podtrhují dojem z perfektně odvedené práce. K příběhům československé fotografie se budete chtít vracet.

Štěpán Holič
člen výtvarné komise

Průvodce neklidným územím (Guide Through Restless Territory) to Czechoslovak photography is pleasantly restless. The publication in a medium-sized format acquaints readers with key figures and trends in photographic techniques from the mid nineteenth century to the present. Although each page has an individual layout and the content is happy to abandon the format, thanks to its unobtrusive colours and uniform graphic principles the book retains its visual integrity. The individual chapters are complemented by the comics of Lucie Šťastná, which return in the form of original photo collages for selected themes. The shorter blocks made up of an airy typeset design on unbleached natural paper does not put a strain on the eyes and highlights the impression of perfectly executed work. You will want to return to the stories of Czechoslovak photography.

Štěpán Holič
Art Panel member