10. 6. 2022

Komentovaná prohlídka výstavy SETINY s kurátorkou

Milí návštěvníci,

přednáška Šárky Grauové, která se měla uskutečnit v neděli 12. 6. v letohrádku Hvězda, je ze zdravotních důvod zrušena a proběhne v náhradním termínu. Komentovaná prohlídka výstavy SETINY s kurátorkou Hanou Novákovou se uskuteční v 15 hodin. 

12. 6. (neděle), 14.00–14.45
ZRUŠENO: Račím pohybem: poetika stáří Bohumily Grögerové

Dotknout se tajemství hlubin času, v nichž spisovatelka zas a znovu sahala po čemsi obecně platném, můžeme jen tak, že budeme soustředěněji číst to, co napsala ve svých „textech“ – jak své psaní sama souhrnně označovala. Tím spíš, že jedním z jejích velkých, prakticky celoživotních témat byla každodennost.

Celý článek Šárky Grauové věnovaný Bohumile Grögerové k přečtení v A2 (18/2021).


12. 6. (neděle), 15.00–16.30
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Hanou Novákovou
Vstupné = vstupenka na výstavu

Kdyby se na své výstavě-oslavě mohla Bohumila Grögerová ocitnout, kdyby si mohla vybrat, nepochybně by raději než rekapitulaci svého života a tvůrčího díla potkala něco nečekaného, něco, co bude pracovat s nějakým smělým, jí neznámým vynálezem (v našem případě je to fotochromatický jev, použitý na záslepkách chodeb v centrální místnosti v prvním patře), nebo alespoň s nějakou důslednou metodou – nejenom hrou na metodu (skladebné postupy matematika Milana Guštara v horním patře letohrádku, v tzv. Hodovní síni). Stejně tak je prvním i posledním přáním každého spisovatele, aby byl především čten. Pokusili jsme se naplnit obé – v přechodném hvězdicovitém chrámu těla, v němž jsme byli na chvíli „kostelníci, varhaníci, faráři i svíčkové báby“. Co a jak si z předkládaného vezme divák či čtenář, spoluutváří ale vždy on sám. Slovy Bohumily Grögerové: „Je to vaše fantazie, vaše představivost, vaše úmysly: vezměte si ze mě, co se vám hodí.“ 

Hana Nováková, kurátorka výstavy

antispam