Cenu podporuje společnost Canon

Autor/ka: Matěj Matouš
Název: 365POSTER

KNIŽNÍ ÚPRAVA / BOOK DESIGN: Matěj Matouš
NAKLADATELSTVÍ / PUBLISHER: Matěj Matouš
TISK / PRINT: Voala
STRANY / PAGES: 288
ROZMĚR / SIZE: 17 × 22 CM
DOPORUČENÁ CENA / RECOMMENDED PRICE: 869 CZK
ISBN –

Autorská kniha 365POSTER je svou formou zaměřena na sekvence proměn typografie plakátu. Jednoduchý symbolický grafický jazyk ke každému dni v roce má zároveň výrazný minimalistický projev a významové přesahy. Vynikající je i tiskové a knihařské zpracování.

Zdeněk Freisleben
ředitel Památníku národního písemnictví

Helena Koenigsmarková
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze


The form of the artist’s book 365POSTER focuses on the sequence of transformations of poster typography. The simple symbolic graphic language of each day of the year also contains a distinctive minimalistic expression and semantic overlaps. The printing and binding is also outstanding.

Zdeněk Freisleben
Director of the Museum of Czech Literature

Helena Koenigsmarková
Director of the Museum of Decorative Arts in Prague