SETINY – Bohumila Grögerová

1/4/2022 – 30/10/2022
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ
(DUBEN–ŘÍJEN) 10.00–18.00
POSLEDNÍ VSTUP DO LETOHRÁDKU HVĚZDA 45 MINUT PŘED ZAVÍRACÍ DOBOU

VSTUPNÉ
ZÁKLADNÍ: 120 KČ
SNÍŽENÉ: 70 KČ
RODINNÁ VSTUPENKA: 250 KČ
ORGANIZOVANÉ SKUPINY, ŠKOLNÍ PROHLÍDKY (ZŠ, SŠ, VŠ, SENIOŘI): 60 KČ/OSOBA
DOPROVODNÉ PROGRAMY: Vstupenka do výstavy, není-li uvedeno jinak
LEKTORSKÉ PROGRAMY: 100 Kč/osoba

ZDARMA: DĚTI DO 6 LET, OSOBY ZTP A ZTP/P, DRŽITELÉ PRŮKAZŮ AMG A ICOM, DOPROVOD SKUPIN ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY S UKRAJINSKÝM PASEM ČI OP

SETINY – Bohumila Grögerová

| VÝSTAVA | 1. 4. – 30. 10. 2022
| út–ne 10–18 | letohrádek Hvězda

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly.

Pořádají Památník národního písemnictví a A2 kulturní čtrnáctideník za podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.

setiny.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ A SŠ
na objednání

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY s kurátorkou výstavy Hanou Novákovou
(2. stup. ZŠ, SŠ, VŠ, organizované skupiny dospělých)
Vstupné se vstupenkou na výstavu.
HRAVÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SETINY s neviditelným průvodcem
Vstupné: 100 Kč
ZAVAŘUJEME PALINDROMY aneb Nese zem, z meze sen
Vstupné: 100 Kč

Vzdělávací pořady je možné objednat e-mailem: storkova@pamatnik-np.cz.