2. 9. 2016

Kantorský odkaz. Škola a hudba (nejen) v době Jakuba Jana Ryby (1765–1815)

mezioborové sympozium pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK, PNP ve spolupráci: Městská knihovna v Praze, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského, Národní muzeum – České muzeum hudby termín: 8. – 10. 4. 2015 místo konání: PedF UK – zahájení výstavy k poctě J. J. Ryby (8. 4.), sál Boženy Němcové PNP (9. 4.), České muzeum hudby…

7. 3. 2016

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky

kongres pořadatelé: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci: Ústav slovenskej literatúry SAV, Památník národního písemnictví termín: 29. 6. – 4. 7. 2015 místo konání: prostory Akademie věd ČR organizátoři: vědečtí pracovníci…

7. 3. 2016

Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte

mezinárodní vědecká konference pořadatelé: Slovenský inštitút v Prahe, Slovenská národná knižnica v Martine, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR, Památník národního písemnictví termín: 19. 11. 2015 místo konání: sál Boženy Němcové PNP organizátor: Monika Pulišová spolupráce za PNP: vědecká tajemnice, pracovníci OPS