Umělecké sbírky

Katalogy a databáze

K vyhledávání sbírkových předmětů slouží tradiční lístkové kartotéky, které jsou postupně nahrazovány elektronickým systémem pro evidenci a dokumentaci sbírkových předmětů. Ke zpracování materiálu OUS se používá program DEMUS. Elektronicky zpracovaná je pouze část kartotéky, která byla v roce 2014 zveřejněna na internetu v Registru sbírek výtvarného umění a je přístupná také z webových stránek PNP (cca 67 000 inv. č.). Tato databáze je postupně doplňována. 
Registr sbírek výtvarného umění 

Orientační přehled o sbírkových fondech OUS podává Průvodce po fondech uměleckých sbírek PNP, který zahrnuje období od roku 1953 do roku 2017.  
Průvodce po fondech uměleckých sbírek PNP