Památník národního písemnictví / Muzeum literatury
(Pelléova 44/22, Praha 6 – Bubeneč)

Památník národního písemnictví = Muzeum literatury

Památník národního písemnictví je významné literární muzeum, které bylo před sedmdesáti lety umístěno v budovách Strahovského kláštera. Po získání bubenečské Petschkovy vily a po její rekonstrukci se do ní Památník národního písemnictví přestěhoval a pod názvem Muzeum literatury otevírá své sídlo veřejnosti. Tisíce archiválií, knih i výtvarných děl, které soustřeďuje ve svých fondech, dostávají příležitost promluvit v novém prostoru, kde jsou prezentovány ve stálé expozici a v kratších tematických výstavách. Stálá expozice zve k návštěvě jako celek, který lze sledovat jako historii literatury. Zároveň je však každý z deseti sálů specifický. Archivní materiály doplňují autorská audiovizuální díla současných umělců. K dispozici je rozsáhlý digitální katalog s rozšiřujícími informacemi. V multifunkčním sále i v přilehlé zahradě probíhají doprovodné a lektorské programy. Zrekonstruovaná budova Petschkovy vily disponuje nejen výstavními prostory o rozloze téměř 1 000 m² a zahradou, ale i moderními odbornými pracovišti a studovnami, které poskytují badatelské služby.

Vizualizace stálé expozice: Studio Objektor

www.muzeumliteratury.cz