Soutěž NČKR

Kontakt

Pokud potřebujete poradit s přihláškou nebo koordinací soutěže, kontaktujte:
Mgr. Eliška Boumová
tajemnice soutěže NČKR 
tel.: 778 529 387
e-mail: boumova@pamatnik-np.cz
e-mail: nckr@pamatnik-np.cz

 

Kontakt pro média, PR
Mgr. Aneta Křižková
tel.: 778 757 662
e-mail: krizkova@pamatnik-np.cz

 

Adresa pro zasílání přihlášených publikací:
Památník národního písemnictví / Muzeum literatury
Soutěž NČKR
Pelléova 44/22
160 00 Praha 6